Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online

13 July 2020

Heiligen spelen een belangrijke rol bij het verbreiden van het geloof. Zij doen dit door woord en daad. In het Bisdom Breda werken we aan missionaire parochies, geloofsgemeenschappen met aantrekkingskracht die Jezus Christus leren kennen. In dit kader biedt het Sint Franciscuscentrum een aantal avonden rond heiligen aan. Deskundige sprekers belichten het leven van verschillende heiligen en vertellen hoe zij leerling van de Heer waren en zij getuigden van het geloof in Hem. De sprekers stellen bij elke heilige zich de vraag hoe zij een inspiratiebron kunnen vormen voor de missionaire parochie vandaag.

Waar en wanneer?
De bijeenkomsten zijn online en vinden plaats in het najaar van 2020 op 15, 22 en 29 september, 6,13 en 27 oktober en op 3 november van 19.30 uur tot 20.45 uur. Het Sint Franciscuscentrum werkt met Zoom. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u verdere instructies.

Heiligen en heiligheid
Paus Franciscus schrijft in Gaudete et exsultate (Verheugt u en jubelt): "Om heilige te zijn is het niet noodzaakelijk bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vaak hebben we de verleiding te denken dat heiligheid voor hen is weggelegd die de mogelijkheid hebben afstand te houden van gewone bezigheden om veel tijd aan het gebed te wijden. Dat is niet zo. Wij zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen."
Elke gedoopte is geroepen tot heiligheid. Deze roeping geldt iedere christen, ongeacht zijn levensvorm of levensstaat. Dat is gemakkelijk gezegd maar wat houdt dat in? Hoe kan ik mijn roeping heilig te zijn combineren met mijn werk in de zorg, in het bedrijfsleven, in het bestuur of het onderwijs? Hoe worden we heilig als we gehuwd zijn? We maken immers elke dag vuile handen. Dat zijn vragen die spontaan bij ons opkomen wanneer we denken aan heiligen en heiligheid.

Heiligen zijn net als wij ook leerlingen van Jezus Christus. Zij hebben, met de hulp van Gods genade Zijn weg afgelegd en leven nu voor altijd bij God waar ze voor ons ten beste spreken. Hun leven laat zien hoe wij Jezus kunnen volgen. Onder hen bevinden zich personen uit alle plaatsen en tijden. Onder hen zijn echtparen en kloosterlingen, priesters en leken, keizers en bedelaars, mannen en vrouwen, kortom mensen van allerlei slag en stand. Zij laten ons zien dat de weg tot heiligheid voor iedereen begaanbaar is.

Wie zijn de inleiders en waarover spreken zij?

Heiligen en Heiligheid op 15 september 2020 Marc Lindeijer sj, vicaris-generaal van het Bisdom Breda, wordt geïnterviewd door Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, over heiligen en heiligheid.

Carlo Acutis (1991-2006) op 22 september, door pastoor Jeroen Smith van de HH. Petrus en Paulusparochie te Leiden. Carlo Acutis was een whizzkid met een grote liefde voor de eucharistie. De Kerk verklaart hem op 10 oktober 2020 zalig.

De zaligen Luigi (1880-1951) en Maria Beltrame Quattrocchi (1884-1965) op 29 september, door pastoor Jeroen Smith. Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi, een Italiaans echtpaar dat midden in de wereld stond

De heilige Benedictus (480-547) en zijn spiritualiteit op 6 en 13 oktober, door zr. Hildegard Koetsveld, gastenzuster van de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Benedictus van Nursia ligt aan de basis van het benedictijns kloosterleven.

De betekenis van de heilige Oscar Romero (1917-1980) op 27 oktober, door vicaris Paul Verbeek, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Oscar Romero was aartsbisschop van El Salvador en kwam op voor de rechten van de armen in zijn land. Tijdens het vieren van de eucharistie is hij vermoord.

De heilige Pater Damiaan (1840-1889) op 3 november door vicaris Paul Verbeek.

. De zalige Dorothy Day (1897-1980) heilige voor onze tijd, op 8 december door Tim Schilling, stafmedewerker Centrum voor Parochiespiritualiteit. Een zeer wereldse heilige die de weg vond naar het katholieke geloof en medestichter was van The Catholic Workerbeweging; een krant en vandaaruit onstane huizen van gastvrijhed voor de armen.

Wat kost het?
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Het Sint Franciscuscentrum stelt een vrijwillige bijdrage op prijs. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Heiligen – Online.

Inschrijven
Aanmelding, door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina, is noodzakelijk om de Zoomlink voor deelname te kunnen ontvangen.

Avonden terugkijken?
De uitzendingen kunnen worden teruggekeken. Hier een overzicht van alle video's in de reeks Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit.

 

Bijeenkomsten

15 sep 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door pater vicaris-generaal Marc Lindeijer, sj en Ben Hartmann

Online
22 sep 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door pastoor Jeroen Smith

Online
29 sep 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door pastoor Jeroen Smith

Online
6 okt 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door zr. Hildegard Koetsveld osb

Online
13 okt 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door zr. Hildegard Koetsveld osb

Online
27 okt 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door Vicaris Paul Verbeek

Online
3 nov 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door Vicaris Paul Verbeek

Online
8 dec 2020 - 19:30 tot 20:45

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit - Online, door Tim Schilling

Online