Het boek Handelingen - online

7 May 2020

In deze bijzondere Paastijd 2020, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, en in deze tijd van coronacrisis start het Sint Franciscuscentrum voor u met een drietal online avonden over het boek Handelingen van de apostelen.

Indien u de avonden heeft gemist dan kunt u de opnamen bekijken, door te klikken op de links onderaan deze pagina.

Het boek Handelingen
De Kerk leest in de tijd tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen van de Apostelen. Gedreven door de Geest verkondigen de leerlingen van Christus op hun beurt het evangelie. Zo horen we van dag tot dag hoe het verrijzenisgeloof zijn weg vond in heel de wereld.

In dit boek maken we kennis met de eerste christenen. We leren de eerste verkondigers van het Evangelie kennen. We lezen hoe ze enthousiast onthaald worden, maar ook hoe ze op weerstand stuiten. En hoe ze op hun beurt vervolgd worden omwille van het evangelie. We horen over eensgezindheid, en over conflicten, zowel in de geloofsgemeenschap als met de wereld buiten.

Voor deze cursus zoomen we in op drie zaken. Op het boek Handelingen van de Apostelen als geheel waarin de heilige Geest de hoofdpersoon is. We verdiepen ons in het spreken en het optreden van de apostel Petrus, en daarna op de apostel Paulus. We zullen hun passie voor evangelisatie ontdekken.

Het boek Handelingen heeft in de loop van de tijd veel mensen geïnspireerd. Het bracht hen terug tot de bron. Het leidde daardoor tot initiatieven van nieuw christelijk leven.
In deze tijd zoeken we op onze manier naar nieuwe wegen om het geloof in Christus in praktijk te brengen, te verkondigen en te vieren. Het boek Handelingen kan handreikingen doen om ons verder te helpen op deze weg.

Voor wie
Alle gelovigen en geïnteresseerden die hun geloof willen verdiepen en verinnerlijken zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

Door wie
Vincent de Haas, diaken van Bisdom Breda en exegeet, leidt u in dit Bijbelboek. In drie online bijeenkomsten van één uur belicht hij hoofdaspecten van dit Boek. Wie weet welke onvermoede bronnen we samen kunnen ontdekken voor de kerk van vandaag.

Wanneer en kosten
De inleidingen worden u online aangeboden op de data en tijden weergegeven op de kalender hiernaast.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom, dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Handelingen - online.

Aanmelden
U kunt u inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina. Daarna ontvangt u een link per mail om aan de sessie deel te kunnen nemen.
 

Technische toelichting voor Zoom
Zoom installeren op PC
Zoom installeren op SmartPhone of Tablet

U kan deze documenten ook downloaden via deze links:
Zoom installeren op PC
Zoom installeren op SmartPhone of Tablet

Heeft u de avonden gemist?
U kunt klikken op opname van Het boek handelingen - Online cursus (1/3) - 25 mei 2020
U kunt klikken op opname van Het boek handelingen - Online cursus (2/3) - 2 juni 2020
U kunt klikken op opname van Het boek handelingen - Online cursus (3/3) - 8 juni 2020

 

Bijeenkomsten

25 mei 2020 - 19:30 tot 20:30

Het boek Handelingen - online

2 jun 2020 - 19:30 tot 20:30

Het boek Handelingen - online

8 jun 2020 - 19:30 tot 20:30

Het boek Handelingen - online