Inspiratiebijeenkomst Armoede

22 November 2021

Update 2 februari 2022:
Een nieuwe datum is gevonden: 9 april 2022.

Update 15 Januari 2022:
De bijeenkomst op 22 Januari 2022 is opgeschort i.v.m. coronamaatregelen, er komt een nieuwe datum.

Solidariteit met mensen in armoede in een welvarende samenleving

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert op zaterdag  22 januari  9 april 2022 een inspiratiebijeenkomst voor leden Parochiële Caritasinstellingen en leden diaconale werkgroepen. De belangrijkste vraag op deze bijeenkomst is hoe we solidair zijn met mensen in armoede binnen een welvarende samenleving. De dag vindt plaats in de Volksabdij Onze Lieve Vrouw Ter Duinen in Ossendrecht.

Waarover gaat de dag?
De liefde van God gaat uit naar alle mensen. Hij wil alle mensen laten delen in Zijn overvloed, ook de armen in onze samenleving. Vanuit deze geloofsovertuiging zoekt de missionaire parochie ook hen op, die zich aan de rand van de samenleving bevinden, van armen tot drugsverslaafden.
In deze bijeenkomst staat de zorg voor de armen centraal. Binnen veel parochies behartigen de Parochiële Caritasinstellingen deze diaconale taak. Voor hen is kennis over dit vraagstuk en de stand van zaken in de eigen omgeving van essentieel belang. Armoede kent in onze maatschappij veel gezichten, zoals het steeds moeten besparen op energie (zeker in de winter), maandverband, vervoer of voedsel, het niet kunnen vieren van Sinterklaas met de kinderen (energie-, menstruatiearmoede enz.).
Vragen van Parochiële Caritasinstellingen staan deze ochtend centraal. Wat kunnen zij doen met beperkte middelen? Werken zij samen met lokale partners zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld of de Sociale Dienst? Geven ze individuele hulp en incidenteel of beïnvloeden ze het lokale bestuur en zetten ze zich via politieke kanalen in voor structuurverandering? Marja Wittebols wijst deelnemers de weg in deze boeiende doch complexe vraagstukken.

Wie is Marja Wittenbols?
Marja Wittenbols is maatschappelijk activeringswerker van katholiek expertisecentrum voor armoede De Vonk.

Voor wie?
De samenkomst is bedoeld voor leden van Parochiële Caritasinstellingen en leden van diaconale werkgroepen die zich bezig houden met armoedebestrijding. Andere geïnteresseerden zijn eveneens welkom.

Waar en wanneer
De ochtend vindt plaats in de Brasserie Abdijbos van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht van 10.00 - 12.30 uur op  22 Januari  9 april 2022.

Kosten en inschrijven
Aan deelname zijn geen onkosten verbonden. Een lunchhapje is inbegrepen. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

22 jan 2022 - 10:00 tot 12:30

Opgeschort - Inspiratiebijeenkomst Armoede

Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht
9 apr 2022 - 10:00 tot 12:30

Inspiratiebijeenkomst Armoede

Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht