Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

22 March 2021

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en Pinksteren 2021 een reeks geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen der Apostelen. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. Zeven online avonden van 20.00 – 21.15 uur onder leiding van diaken Vincent de Haas, vanaf dinsdagavond 6 april 2021.

Wat lezen we:
Op de eerste avond op dinsdag 6 april lezen we: Handelingen 1, 1-8
Op de tweede avond op dinsdag 13 april lezen we: Handelingen 1, 9-14
Op de derde avond op dinsdag 20 april lezen we: Handelingen 2, 41-47
Op de vierde avond op woensdag 28 april lezen we Handelingen 8, 4-13
Op de vijfde avond op maandag 3 mei lezen we Handelingen 10, 34-48
Op de zesde avond op dinsdag 11 mei lezen we Handelingen 16, 6-15
Op de zevende avond op dinsdag 18 mei lezen we Handelingen 17
 
 
De cursus is bedoeld voor verschillende groepen: Voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde. Met name is de cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als mogelijkheid tot vervolg hierop. En verder ook voor hen die in hun parochie een kleine groep rondom de Heilige Schrift, een Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training worden verzorgd.

Zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20.00 – 21.15 uur online via Zoom. Op de volgende data: dinsdagavonden 6 april, 13 april en 20 april, woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei, dinsdagavonden 11 mei en 18 mei. Zie de kalender hiernaast.

Diaken Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda, begeleidt de samenkomsten. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en van het Bisdom Breda.

De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het vervullen van onze opdracht.

Het Sint Franciscuscentrum zet zich in om de missionaire kerk, de missionaire parochie te helpen bevorderen. In een missionaire parochie besteden we aandacht aan onze geloofsgroei (in doen, leren en vieren). We kunnen niet doorgeven wat we zelf niet ontvangen hebben. Een manier om in het geloof te groeien is om in kleine groepen bij elkaar te komen rond de heilige Schrift waardoor God zelf tot ons spreekt en waar wij het geloofsgesprek met elkaar voeren. Diaken De Haas laat ons zien hoe je samen op een vruchtbare manier de bijbel kunt lezen. Dit kan dienen als model om te gebruiken in de parochie.

U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen, is welkom.

Wil je weten wie Godelieve is? Zij is een persoon in de marge van de Schrift. Godelieve speelt een bescheiden maar belangrijke rol in het boek van de Handelingen van de Apostelen. Zo is ze het model van veel gelovigen die vaak onopvallend hun eigen weg gaan in de geschiedenis van de Kerk en soms een beslissende rol kunnen spelen. In het boek Handelingen wemelt het van zulke personen. De Heilige Geest is op de achtergrond steeds aanwezig. Daarom leest de Kerk het boek tussen Pasen en Pinksteren.

De lectio divina wordt al eeuwen beoefend door vele christengelovigen. Ze vragen zich steeds af wat God hun door deze passage aanreikt, hoe Hij hen raakt in hun hart en waartoe Gods Woord hen oproept: van Woord tot Daad. Tijdens deze bijeenkomsten maakt diaken De Haas ons bekend met een methode van geestelijke Schriftlezing.

Het leven van gelovigen wordt op de eerste plaats gevoed en gevierd in en door de zondagse Eucharistie. Connectgroepen of kleine groepen is een aanvullende manier om met God, met elkaar en de wereld om ons heen verbonden te zijn. Kleinere groepen die buiten de zondagsviering bij elkaar komen, waar tijd is om elkaar beter te leren kennen, waar we elkaar stimuleren om te groeien en te leven als leerling van Jezus.
 
 
 

Bijeenkomsten

6 apr 2021 - 20:00 tot 21:15

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
13 apr 2021 - 20:00 tot 21:30

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
20 apr 2021 - 20:00 tot 21:15

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
28 apr 2021 - 20:00 tot 21:15

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
3 mei 2021 - 20:00 tot 21:15

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
11 mei 2021 - 20:00 tot 21:15

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
18 mei 2021 - 20:00 tot 21:15

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen

Zoom
,