'Livestreamen' in de parochie, online trainingsavonden

12 October 2020
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, houdt een online cursus van twee avonden voor parochies die willen gaan livestreamen of hun activiteiten op dit gebied willen verbeteren. Deze online cursus wordt gehouden op de twee maandagavonden 26 oktober en 9 november 2020 van 19.00 - 21.15 uur.
 
Door coronacrisis ingegeven
Marc de Koning, die de training namens het Sint Franciscuscentrum organiseert, stelt: “De maatregelen tegen het coronavirus geven een belangrijke aanleiding om het livestreamen nog eens serieus te bekijken. Een aantal parochies heeft tijdens de eerste golf van besmetting stappen gezet op het gebied van livestreamen. Anderen willen die stappen nu verkennen. Ook komen er vragen om de kwaliteit van de live-uitzending te verbeteren.”
 
‘Voor en achter de camera’; de techniek en hoe missionair te zijn
Livestreaming kun je op verschillende manieren benaderen. Er wordt kort ingegaan op de mogelijkheden voor een permanente opstelling. Een meer flexibele oplossing komt aan bod en er is aandacht voor hoe een smartphone kan worden ingezet via een social media platform.
 
De eerste cursusavond op 26 oktober gaat in op de aspecten ‘voor de camera’.
Door wie
Media-expert Rob Freijssen zal met de deelnemers een aantal aspecten van mediatraining en online presentatie behandelen.
 
De tweede avond op 9 november ligt het accent op de (regie)technische kant van livestreamen.
Door wie
Online professionals Frank en Emy Janssons gaan in op wat er ‘achter de camera’ nodig is.
 
Doorheen de avonden zullen de missionaire kant van livestreamen en de mogelijkheden hiervan worden belicht.
 
Maak uw parochie op een aantrekkelijke manier (online) zichtbaar
“Bij livestreaming denken we meteen aan het uitzenden van de eucharistieviering. In deze crisistijd is dat inderdaad een uitkomst. Maar zodra het kan hopen we natuurlijk weer samen naar de kerk te gaan. Een overzicht van verschillende scenario’s kan dan helpen om de juiste opstelling te kiezen.” “Want,” zo benadrukt De Koning, “met online (live) video kan zoveel meer. Denk aan cursussen, catechese, woorden van bemoediging enzovoorts.

Verschillende parochies hebben in de afgelopen maanden nieuwe mensen leren kennen. De online presentie van de parochie speelde daarbij zeker een rol. Op dat spoor willen we verder: met een goede presentatie en de juiste apparatuur op de juiste plek, kun je de parochie op een aantrekkelijke manier ook online zichtbaar maken”.

Voor wie en hoe
Pastorale beroepskrachten en hun kernvrijwilligers, die zich bezig (gaan) houden met online presentie in hun parochie worden van harte uitgenodigd. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers. Deelnemers die al ervaring hebben met livestreaming mogen, na aanmelding, een voorbeeld (linkje) mee te sturen. Tijdens de avond worden enkele voorbeelden besproken. Er wordt gewerkt met behulp van het videoplatform Zoom.

Aanmelden en kosten
U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. De link om deel te kunnen nemen, ontvangt u kort van te voren. Het Sint Franciscuscentrum biedt u de avonden kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Uw gift kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022  o.v.v. 'online trainingsavonden livestreamen'.

Bijeenkomsten

26 okt 2020 - 19:00 tot 21:15

Online trainingsavond over livestreamen 1 'voor de camera'

Zoom
9 nov 2020 - 19:00 tot 21:15

Online trainingsavond over livestreamen 2 'achter de camera'

Zoom