Livestreamen in de parochie: twee vervolgavonden

26 November 2020
UPDATE:

Vervolg op cursusavonden Livestreamen in de parochie

In navolging van twee online cursusavonden over livestreamen in de parochie, houdt het Sint Franciscuscentrum twee vervolgavonden. Op woensdagavond 2 december en donderdagavond 10 december zullen geluidstechnicus Ronald Fietje en communicatieadviseur Marc de Koning verder ingaan op de techniek die nodig is voor het opzetten van een livestream.

De twee extra avonden zullen elk dezelfde onderwerpen behandelen en zijn meer praktisch van insteek. Belangstellenden kunnen kiezen uit een van de twee avonden.

Tijdens de eerdere cursusavonden werd ingegaan op aspecten 'voor de camera' en 'achter de camera'. Toen stonden mediavaardigheden, regietips en missionair livestreamen centraal. Ook technische aspecten van enkele livestream-scenario’s werden belicht. Omdat er veel vragen bleven over het gebruik van apparatuur en software, worden daar nu twee extra avonden over gehouden met ruime gelegenheid tot vragen en uitwisseling.

Voor het kunnen deelnemen aan een van de twee avonden is het niet nodig de eerdere avonden te hebben gevolgd. Wel wordt aanbevolen deze video vooraf te bekijken. In deze video wordt vanaf minuut 24 een aantal basisfuncties van het livestream softwarepakket OBS uitgelegd.

 

  • Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina. Vermeld in de omschrijving aan welke avond u wilt deelnemen.

Door coronacrisis ingegeven
Marc de Koning, die de training namens het Sint Franciscuscentrum organiseert, stelt: “De maatregelen tegen het coronavirus geven een belangrijke aanleiding om het livestreamen nog eens serieus te bekijken. Een aantal parochies heeft tijdens de eerste golf van besmetting stappen gezet op het gebied van livestreamen. Anderen willen die stappen nu verkennen. Ook komen er vragen om de kwaliteit van de live-uitzending te verbeteren.”

Maak uw parochie op een aantrekkelijke manier (online) zichtbaar
“Bij livestreaming denken we meteen aan het uitzenden van de eucharistieviering. In deze crisistijd is dat inderdaad een uitkomst. Maar zodra het kan hopen we natuurlijk weer samen naar de kerk te gaan. Een overzicht van verschillende scenario’s kan dan helpen om de juiste opstelling te kiezen.” “Want,” zo benadrukt De Koning, “met online (live) video kan zoveel meer. Denk aan cursussen, catechese, woorden van bemoediging enzovoorts.

Verschillende parochies hebben in de afgelopen maanden nieuwe mensen leren kennen. De online presentie van de parochie speelde daarbij zeker een rol. Op dat spoor willen we verder: met een goede presentatie en de juiste apparatuur op de juiste plek, kun je de parochie op een aantrekkelijke manier ook online zichtbaar maken”.

Voor wie en hoe
Pastorale beroepskrachten en hun kernvrijwilligers, die zich bezig (gaan) houden met online presentie in hun parochie worden van harte uitgenodigd. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers. Deelnemers die al ervaring hebben met livestreaming mogen, na aanmelding, een voorbeeld (linkje) mee te sturen. Tijdens de avond worden enkele voorbeelden besproken. Er wordt gewerkt met behulp van het videoplatform Zoom.

Aanmelden en kosten
U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. De link om deel te kunnen nemen, ontvangt u kort van te voren. Het Sint Franciscuscentrum biedt u de avonden kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Uw gift kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022  o.v.v. 'online trainingsavonden livestreamen'.

Terugkijken
Twee van de drie presentaties van maandag 9 november 2020 zijn hieronder terug te kijken. Blijf op de hoogte van nieuwe video's die worden toegevoegd. Abonneer je op het YouTubekanaal van het Sint-Franciscuscentrum voor video's op het gebied van de vormingsactiviteiten en het YouTubekanaal van het Bisdom Breda voor algemene video's en livestreams.

Bijeenkomsten

26 okt 2020 - 19:00 tot 21:15

Online trainingsavond over livestreamen 1 'voor de camera'

Zoom
9 nov 2020 - 19:00 tot 21:15

Online trainingsavond over livestreamen 2 'achter de camera'

Zoom
2 dec 2020 - 20:00 tot 21:30

'Livestreamen' in de parochie, online vervolgtrainingsavond

Zoom
10 dec 2020 - 20:00 tot 21:30

'Livestreamen' in de parochie, online vervolgtrainingsavond

Zoom
,
,