Starten met Alpha in 2021

15 December 2020

Het Sint Franciscuscentrum wil parochies helpen om Alpha goed te kunnen starten.

Wat is Alpha?

Alpha is een inleiding in het Christelijk geloof waarvoor u vrienden, familie en collega's zonder schroom kan uitnodigen. In een reeks van tien gezellige en interactieve bijeenkomsten ontdekken deelnemers onder andere wie Jezus is, waarom we de Bijbel zou lezen en hoe men kan bidden.

Alpha op zich is een goed programma, en het wordt een fantastisch instrument als er ook buiten Alpha wordt ingezet op gastvrijheid, aanbidding, gebed voor elkaar, een luisterende houding, en ruimte maken voor Gods Geest. Alpha draagt het meeste vrucht als de cursus twee of drie keer per jaar wordt gegeven in een parochie waar Alpha een inspiratie mag zijn voor een cultuuromslag.

Hoe kan ik starten met Alpha?

Het Sint Franciscuscentrum wil parochies helpen om Alpha goed te kunnen starten. We bouwen het rustig op. Het Sint Franciscuscentrum zorgt voor de planning, het programma, de presentatie en vooral voor de ondersteuning van teamleden. Anke Vos, projectmedewerker parochievernieuwing, begeleidt de bijeenkomsten. U hoeft dus niet te beginnen met een ambitieus plan om alles zelf te organiseren. We gaan voorzichtig een haalbare eerste stap zetten.

In coronatijd kan dat met Alpha Online en dat laat ons toe om dit samen met verschillende parochies te doen. Parochies vormen hun eigen kleine groep zodat het echt iets van de parochie is. Alpha hoort thuis binnen één plaatselijke geloofsgemeenschap, dus het wordt geen "Sint Franciscuscentrum-Alpha". We brengen veruit het meeste tijd door in de kleine groepen.

Wanneer en hoe kan ik instappen?

In 2021 bieden we twee keer een Alpha Online aan. Instappen is mogelijk in januari en in september.

•    Voorjaar 2021: van januari tot april.
•    Najaar 2021: van september tot november. Update 13 september 2021: Deze cursus is tijdelijk opgeschort.

De bijeenkomsten vinden telkens plaats op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

Inschrijven, vragen

Indien u vragen of interesse heeft kan u zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina.

Kosten

Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Online Alphacursus 2021.

Bijeenkomsten

28 jan 2021 tot 15 apr 2021 - 20:00 tot 21:30

Alpha Online voor parochies in Bisdom Breda (voorjaar 2021)

Online via Zoom