Voorprogramma Bisdombedevaart 12-19 oktober 2019

Bedevaart maakt mensen gevoelig voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof. Hierop sluit het Sint Franciscuscentrum aan door het bieden van een voorprogramma. Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart wil of kan deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 organiseert het Sint Franciscuscentrum verschillende activiteiten over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer. Voor de informatiefolder over het voorprogramma klik hier.

De activiteiten komen in de loop van het cursusjaar op deze pagina.

Voor meer informatie over de bisdombedevaart 12-19 oktober 2019, klik hier.

'Dagje klooster' een verdiepende blik in het kloosterleven van de OLV Abdij Oosterhout

Maak kennis met het kloosterleven Op zondag 16 juni 2019 bieden de Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout een verdiepende blik... Lees verder

Hildegard van Bingen; haar leven, spiritualiteit, muziek en omgang met de schepping

Op 18 mei 2019 organiseert het Sint Franciscuscentrum een ochtend rondom Hildegard van Bingen in de Begijnhof Breda, Catharinastraat 45 in Breda. We beginnen de... Lees verder

In de oefenschool van de Heer

Bij de Trappisten Op zaterdag 6 april 2019 werd door het Sint Franciscuscentrum een bijeenkomst in het klooster van Onze Lieve Vrouwe Toevlucht in Zundert... Lees verder

Interessante zangdag gregoriaans: 'Laeta Dies’ blijde dag

Blijde dag De Commissie voor Liturgische Muziek van het Bisdom Breda organiseerde op zaterdag 30 maart 2019 een studiedag onder de titel: Laeta Dies dat... Lees verder

Studiedag Liturgie in benedictijnse traditie

In samenwerking met het Sint Franciscuscentrum organiseert de Diocesane Commissie voor Liturgie de Studiedag Liturgie op dinsdag 30 april 2019 van 9.45 uur tot 15.45... Lees verder

Bezinningsdag over geduld was een dag met een gouden randje

De heilige Benedictus van Nursia spreekt in zijn Regel over geduld. Hij schrijft: "De vierde trap van nederigheid bestaat hierin dat men bij het beoefenen... Lees verder

De Regel van Benedictus: een kader om buiten de abdij godzoeker te zijn

In het voorprogramma van de voorbereiding op de diocesane bedevaart van 12 tot en met 19 oktober 2019 naar Subiaco en Montecassino hield Geert Derkse... Lees verder

'Des Hommes et des dieux' en 'The way': films maakten indruk

De voorbereiding op de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino kent vele gezichten. Er zijn lezingen, abdijbezoeken maar ook films met filmgesprek die te maken... Lees verder

Zangdag gregoriaans 2019 ‘Laeta Dies’

In het voorprogramma op de bisdombedevaart ‘In het spoor van Benedictus’ najaar 2019, wordt een Zangdag gregoriaans ‘Laete Dies’ georganiseerd op 30 maart 2019 in... Lees verder

Inspirerende presentatie over het leven van Sint Benedictus

Op de zaterdagen 17 november 2018 en 2 februari 2019 verzorgde zr. Martha Verstraeten, abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout, in het kader... Lees verder

Met Leo Fijen op zoek naar de monnik in jezelf

Leo Fijen is een gekend spreker. Dit bleek ook op woensdag 23 januari 2019. Op deze avond verzorgde hij een lezing met als titel: “... Lees verder

Inleiding Benedictijns Leiderschap lezing door abt Bernardus Peeters

Middag over Benedictijns Leiderschap Op vrijdag 22 februari 2019 organiseert het Sint Franciscuscentrum een middag over benedictijns leiderschap. De middag vindt plaats op Centrum Bovendonk... Lees verder

Workshops en basiscursus Gregoriaans goed ontvangen

De benedictijnen en gregoriaans De benedictijnen spelen een grote rol bij het bevorderen van het gregoriaans. In het kader van de voorbereiding op de bedevaart... Lees verder

Brouwen & Bidden in de Sint Paulusabdij

Volg een dag de workshop brouwen van bier naar de eeuwenoude traditie van de monniken in de Sint-Paulusabdij! In het kader van het voorprogramma op... Lees verder

Lezing door Leo Fijen 'Ontdek de monnik in jezelf'

'Ontdek de monnik in jezelf', leven uit de barmhartigheid van God Met deze titel neemt Leo Fijen ons op woensdagavond 23 januari van 19.30 uur... Lees verder

Benedictijns leven: Inleiding benedictijnse spiritualiteit door Wil Derkse

in Wil Derkse zag het Sint Franciscuscentrum een uitgelezen spreker om, als voorbereiding op de bisdombedevaart naar Subiaco en Montecassino, belangstellenden in te leiden in... Lees verder

Pelgrimeren en de weerbarstige kant van het geloof & verbinden van het schone, het goede en het ware: Sint Franciscusavond 4 oktober 2018

Een kleine 50 belangstellenden verzamelden zich op donderdagavond 4 oktober 2018 in de ontmoetingsruimte onder de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. Deze ruimte... Lees verder

Basiscursus 'Gregoriaanse zang'

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, een basiscursus 'Gregoriaanse zang' in het najaar van 2018. Waarom meedoen Vindt... Lees verder

Workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans'

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, twee maal een workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans' op 7 en 28... Lees verder

Filmavonden met filmgesprek

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, filmavonden met filmgesprek, waar telkens één van de volgende twee films wordt... Lees verder