Voorprogramma Bisdombedevaart 12-19 oktober 2019

Bijeenkomsten

Bedevaart maakt mensen gevoelig voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof. Hierop sluit het Sint Franciscuscentrum aan door het bieden van een voorprogramma. Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart wil of kan deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 organiseert het Sint Franciscuscentrum verschillende activiteiten over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer. Voor de informatiefolder over het voorprogramma klik hier.

De activiteiten komen in de loop van het cursusjaar op deze pagina.

Voor meer informatie over de bisdombedevaart 12-19 oktober 2019, klik hier.