Voorprogramma Bisdombedevaart 12-19 oktober 2019

Bedevaart maakt mensen gevoelig voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof. Hierop sluit het Sint Franciscuscentrum aan door het bieden van een voorprogramma. Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart wil of kan deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 organiseert het Sint Franciscuscentrum verschillende activiteiten over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer. Voor de informatiefolder over het voorprogramma klik hier.

De activiteiten komen in de loop van het cursusjaar op deze pagina.

Voor meer informatie over de bisdombedevaart 12-19 oktober 2019, klik hier.

Brouwen & Bidden in de Sint Paulusabdij

Volg een dag de workshop brouwen van bier naar de eeuwenoude traditie van de monniken in de Sint-Paulusabdij! In het kader van het voorprogramma op... Lees verder

Lezing door Leo Fijen 'Ontdek de monnik in jezelf'

'Ontdek de monnik in jezelf', leven uit de barmhartigheid van God Met deze titel neemt Leo Fijen ons op woensdagavond 23 januari van 19.30 uur... Lees verder

Benedictijns leven: Inleiding benedictijnse spiritualiteit door Wil Derkse

in Wil Derkse zag het Sint Franciscuscentrum een uitgelezen spreker om, als voorbereiding op de bisdombedevaart naar Subiaco en Montecassino, belangstellenden in te leiden in... Lees verder

'Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus' lezing en gebed door abdis zuster Martha Verstraeten

Een inleiding aan de hand van de Vita Benedicti door Gregorius de Grote en gouaches van Christine van der Meer de Walcheren Op zaterdag 17... Lees verder

Pelgrimeren en de weerbarstige kant van het geloof & verbinden van het schone, het goede en het ware: Sint Franciscusavond 4 oktober 2018

Een kleine 50 belangstellenden verzamelden zich op donderdagavond 4 oktober 2018 in de ontmoetingsruimte onder de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. Deze ruimte... Lees verder

Een oefenschool voor de dienst van de Heer

Bezoek aan de trappisten abdij Maria Toevlucht te Zundert In de proloog van zijn regel voor de monniken schrijft de Heilige Benedictus: "Wij willen daarom... Lees verder

Benedictijnse manier van leven - een levensregel voor beginners

In het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019, biedt het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, vier maal een lezing elk... Lees verder

Workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans'

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, twee maal een workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans' op 7 en 28... Lees verder

Filmavonden met filmgesprek

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, vier filmavonden met filmgesprek, waar telkens één van de volgende twee films... Lees verder