Workshop Authentiek Leiderschap in de parochie

4 October 2019

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, werkt aan parochievernieuwing in de lijn van de boeken ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran en ‘Als God renoveert’ van James Mallon. Hiervoor ontwikkelt het onder meer samen met het bureau Xpand een vormingsprogramma voor pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Wat
In dit verband organiseert het Sint Franciscuscentrum een workshop authentiek leiderschap in de parochie.

Wanneer en waar
De cursus vindt plaats op woensdag 6 november  2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur in centrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven.

Authentiek leiderschap
Om de verloren gegane identiteit van onze Kerk werkelijk te doen beleven en de ketenen van een naar binnen gerichte en naar zichezelf verwijzende onderhoudskerk af te werpen hebben we leiders nodig. "Om de Kerk in beweging te krijgen hebben we leiders nodig," schrijft Mallon in het laatste hoofdstuk van zijn boek 'Als God renoveert'. Voor de groei van de Kerk zijn leiders onontbeerlijk. Mallon stelt aan deze leiders hoge eisen. Leiders moeten zich bijvoorbeeld kwetsbaar durven opstellen, willen werken aan hun persoon en groeien in hun leiderschapscompetenties. Authenciteit is een kerncompetentie. "Show, don't tell". Authentieke leiders geloven in wat ze preken en leven dit voor. Zo inspireren ze mensen. Daarover gaat de workshop authentiek leiderschap."Hoe ben ik een authentiek leider en hoe herkennen mensen mij als een gedreven en geïnspireerd persoon?" Daarom, volg deze workshop die helpt om een authentiek leider te worden. Ontdek uw leiderschapstalenten en ontwikkel uw unieke leiderschapsstijl.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en kernvrijwilligers.

Door wie?
Tom Koot en Janny Budding van het bureau Xpand verzorgen de training.

Tom Koot, trainer, adviseur en coach van Xpand. Tom Koot bezit een ruime maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in het onderwijs, de parochie en de politiek. Hij is geboeid door het ontwikkelen van mensen en organisaties. Hij is een verbinder die oplossingsgericht werkt. Hij volgde de lerarenopleiding geschiedenis en Engels en studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Janny Budding is senior-trainer en consultant van het bureau Xpand. Zij studeerde Social Studies aan de Christelijke Hogeschool Ede en is gespecialiseerd in loopbaancoaching en leiderschapscoaching. Ze heeft veel ervaring met strategie- en teamontwikkeling.

Het bureau Xpand ondersteunt organisaties in het realiseren van hun eigen missie en roeping. Dankzij Xpand ontwikkelen organisaties zich en kijken zij over de eigen grenzen. Zo groeien instellingen in hun kerncompetentie. Het bureau Xpand heeft een ethisch kompas waarbinnen respect voor de menselijke waardigheid centraal staat. Xpand zoekt steeds naar mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden.

Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Het Sint Franciscuscentrum biedt de cursus kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Er is een maximum aan het aantal deelnemers van twintig personen.

Bijeenkomsten

6 nov 2019 - 9:30 tot 16:30

Workshop Authentiek Leiderschap in de parochie

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven