Zangdag 2017 Dongen

Muziek voor de vaste gezangen van de mis is er in overvloed. Ook voor kleinere koren die twee- of driestemmig zingen. Maar vaak zijn het missen voor gelijke stemmen.

Daarom presenteren we tijdens deze zangdag onder meer enkele tweestemmige missen voor gemengd koor. We zingen delen uit enkele recente missen van Frank van Nimwegen en A. Francinski. Van hem wordt een nieuwe mis gepresenteerd die zowel twee- als drie- en vierstemmig kan worden uitgevoerd.

Daarnaast is er speciale aandacht voor het repertoire voor de uitvaartliturgie. De Messe Antique uit 1993 van Frank van Nimwegen is een eenvoudige tweestemmige mis voor gemengd koor en orgel: één partij voor sopraan en alt; één partij voor tenor en bas, geïnspireerd op het gregoriaans. Recenter (uit 2014) is de Hubertusmis, opgedragen aan bisschop Hubertus Ernst. Verder zullen enkele eenstemmige beurtzangen voor de uitvaart aan de orde komen, gecomponeerd door Herman Strategier.

Docenten:

Frank Hermans is zanger, docent stemvorming en koorcoach.

Hans Smout was onder meer docent solozang, koordirectie en kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium en van 1962 tot 2010 was hij kerkmusicus in Bergen op Zoom en dirigent van Hortus Musicus Religiosus in die stad. Sinds 2000 is hij dirigent van kamerkoor Musica Cordis. Download de folder zangdag 2017

 

Praktische informatie

De Zangdag vindt plaats in de St. Laurentiuskerk, Gasthuisstraat 1 te Dongen en is bedoeld voor iedereen die als zanger of zangeres betrokken is bij de liturgische muziek in bisdom Breda.

Organisatie: Commissie voor liturgische muziek ‘Sint-Gregorius’ en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming bisdom Breda.

De deelnemersbijdrage voor deze dag bedraagt € 10,– inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch.

 

U kunt dit bedrag storten op girorekening nr. NL57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. ‘Bisdom Breda

inzake liturgische muziek’, met vermelding van Zangdag 11 maart 2017’.

Voor de zangdag dient u zich vóór 1 maart aan te melden via e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van naam, adres, stemsoort en de keuze voor workshop A of B. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek bisdom Breda

T 076-52 23 444

E jschuurmans@bisdombreda.n

Bijeenkomsten

11 Mar 2017 - 9:30 tot 15:00

Zangdag

St. Laurentiuskerk, Gasthuisstraat 1, 5104 HP Dongen