Afsluiting Studiejaar: dankbaarheid en vertrouwen!

17 July 2018

"Remember the past with gratitude. Live the present with enthusiasm. Look forward to the future with confidence." Deze quote van H. Johannes Paulus II werd meerdere keren aangehaald afgelopen vrijdag bij de jongerenbijeenkomst ter afsluiting van het studiejaar. De aanwezige jongeren namen deze inspirerende boodschap ter harte.

De bijeenkomst begon met het vieren van de heilige mis, in de kerk te Chaam. Kapelaan Jochem van Velthoven ging hierin voor. Ook pastoor Han Akkermans van de Catharina parochie te Oosterhout was aanwezig, en niet veel later sloot pater SVD Gilbert Razón van de Augustinusparochie aan. In de mis werd de nadruk gelegd op dankbaarheid voor het afgelopen jaar. Ook gaf kapelaan Jochem de jongeren enkele tips om in de vakantie tijd te geven aan God, om - naar het Evangelie - het huis van het geloof stevig op rotsgrond te bouwen.

Na de mis kon vrijwel direct begonnen worden met de maaltijd. De bbq was al warm en het buffet was snel gevuld met allerlei lekkere gerechten die deels door de jongeren zelf waren gemaakt. Voordat er gebeden werd voor de maaltijd, werd echter eerst even stilgestaan bij de veranderingen die in het nieuwe studiejaar gaan plaatsvinden binnen het jongerenpastoraat.

Kapelaan Jochem werd bedankt voor zijn betrokkenheid bij de jongeren, en gefeliciteerd met zijn nieuwe benoeming in Zeeuws-Vlaanderen. Voor sommige jongeren iets verder weg, voor anderen juist wat dichterbij. Met name werd met blijdschap ontvangen dat hij betrokken zal blijven bij het tiener- en jongerenpastoraat op diocesaan niveau. Vervolgens werd Nina Mertens bedankt voor de afgelopen drie jaar, waarin ze zich als jongerenwerker heeft ingezet binnen het Bisdom Breda. Zowel kapelaan Jochem als de jongeren zelf hadden gezorgd voor een bedankje, en spraken enkele mooie woorden ter afscheid. Hoewel een écht afscheid het volgens Nina niet is, ze zal de jongeren zeker blijven tegenkomen in het bisdom, zij het als tienerwerker.

De rest van de avond werd gevuld met het onderling bijpraten, het delen van vakantieplannen, en natuurlijk heerlijk eten. De sfeer was ontspannen, het was duidelijk dat er genoten werd van het samenzijn. Wat is het gemeenschap-zijn toch een mooi onderdeel van de Kerk, zeker ook voor de jongeren. Voor hen was het dan ook goed om te horen dat het bisdom bezig is met het zoeken van opvolging in het jongerenwerk, zodat – in de woorden van kapelaan Jochem – het schip blijft varen!

“Kijk terug op het verleden met dankbaarheid. Leef in het heden met enthousiasme. Kijk vooruit naar de toekomst met vast vertrouwen.” H. JPII