Grote groep jongeren bijelkaar voor uitdagingen in het geloof

16 February 2019

Ongeveer 80 jongeren kwamen op zaterdag 9 februari 2019 bij elkaar in de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda voor de bijeenkomst 'Jongeren en de uitdagingen in het geloof'. Geboeid luisterden zij naar mgr. Saad Sirop Hanna, apostolisch administrator van de chaldeeuws-katholieke Kerk in Europa.

Kapelaan Jochem van Velthoven van Jong Bisdom Breda tekende samen met Fatin Mattey Eshaw voor de organisatie. Fatin Mattey, voormalig diocesaan projectmedewerker binnen het Sint Franciscuscentrum van het project 'Vluchtelingen voor vluchtelingen', is nu elders werkzaam. Mgr. Liesen van het bisdom Breda was de hele middag aanwezig.

Namens het bisdom Breda heette kapelaan Jochem alle jongeren van harte welkom. Fatin Mattey sprak in het Arabisch een welkomstwoord uit voor mgr. Saad Sirop Hanna. Als dank voor zijn komst overhandigde ze hem een exemplaar van het boek 'Seminarie Bovendonk : een reisgids door een monument' geschreven door pater Marc Lindeijer sj. Daarna bad de groep het kerkelijk middaggebed.

Lezing over de betekenis van het christelijk geloof
Het hoofddeel van de middag bestond uit de lezing van mgr. Saad Sirop Hanna over de betekenis van het christelijk geloof. Bisschop Saad Sirop Hanna vertelde kort over zijn ervaringen als parochiepriester in Bagdad. Na zijn studie theologie in Rome keerde hij terug naar de hoofdstad van Irak en werd pastoor in Dora, een van oorsprong christelijke wijk in het Zuid-Oosten van Bagdad. Op 15 augustus 2006 werd hij na de eucharistieviering ontvoerd door Al-Quayda, een islamitische terroristische organisatie. Bisschop Saad Sirop Hanna heeft over deze ervaring een boek geschreven. Hij is niet verbitterd geraakt en schrijft in dit boek ook over de goedheid die er onder moslims is. Toen hij gevangen genomen was bad hij de tekst van Psalm 22: "De Heer is mijn herder." De moslims probeerden hem te bekeren. In alle rust gaf bisschop Saad Sirop Hanna antwoord op hun vragen. Hij merkte dat de heilige Geest in hem sprak. Na 28 dagen lieten zijn ontvoerders hem vrij.
 
Zien met de ogen van het geloof

"Als je gelooft, zie je," zei hij letterlijk. "We kunnen niet alleen met lichamelijke ogen zien maar we hebben geestelijke ogen nodig. Als we met de ogen van het geloof kijken zien we de ander als medemens en niet als een vijand of rivaal. We beminnen zelfs onze vijanden omdat we geloven in Jezus Christus. We geloven in de liefde en zelfs dat God ons bemint voordat we geboren zijn." Hij benadrukte dat God niet ver van ons is maar ons in Jezus Christus nabij is. "God is de initiatiefnemer door zijn woord en roeping en het geloof van de mens is een antwoord op Zijn Woord en roeping."

Vragen stellen

Bisschop Saad Sirop Hanna nodigde de jongeren uit om vragen te stellen. "Een gelovige die geen vraag stelt is fout. Het feit dat je vragen stelt, bewijst dat je moeite doet," aldus de bisschop. De jongeren ondervroegen mgr. Saad over het bestaan van God, de mogelijkheid Zijn bestaan te bewijzen en de verhouding tussen schepping en evolutie. Uit het gesprek bleek dat de chaldeeuwse jongeren hun plaats zoeken in een wereld waar het niet vanzelfsprekend is te geloven.

Het geloof voorleven

Ann Eshaw uit Nijmegen bevestigt dit. "Toen ik zestien jaar was, vond ik het moeilijk te zeggen dat ik geloofde. Voor Nederlanders is het moeilijk om zich voor te stellen dat intelligente mensen geloven. Nu ik ouder ben en meer zelfvertrouwen heb, kan ik mijn geloof beter verwoorden. Ik ben zelf chaldeeuws maar ik noem me allereerst christen. Waarom al die hokjes? Als ik kinderen krijg, introduceer ik mijn kinderen in het geloof. Ik dwing hen niet maar hoop door mijn voorbeeld het geloof voor te leven. Ik denk dat dwang niet werkt."

'The dream of Don Bosco' een presentatie en 'Suryana' bracht een aubade aan beide bischoppen

Tijdens de middag verzorgde de stichting 'The dream of Don Bosco' een presentatie. Deze stichting, gebaseerd op de Salesiaanse spiritualiteit, organiseert kampen voor christelijke jongeren uit het Midden-Oosten. Het orkest Suryana bracht een aubade aan beide bisschoppen.

Getuigenis raakt
Kapelaan Van Velthoven kijkt tevreden terug op deze bijeenkomst. "Het laat zien dat we een Wereldkerk zijn. De getuigenis van mgr. Saad Sirop Hanna maakte veel los bij de jongeren. Dit bleek uit de vragen die zij stelden. Ik hoop dat er nog meer van zulke mooie bijeenkomsten mogen volgen."
 
PDOB
Bisschop Saad Sirop Hanna verbleef drie dagen in Nederland. Tijdens dit bezoek maakte hij ook kennis met de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven die relaties onderhoudt met de Chaldeeuwse Kerk. Op zondag 10 februari 2019 was hij samen met bisschop Liesen de hoofdcelebrant in een eucharistieviering in de H. Antonuskathedraal te Breda. Rector Schnell concelebreerde. Diaken De Haas verleende liturgische assistentie. Daarna volgde een ontmoeting met Irakese christenen.