'Ave Maria' bij Life Teen Breda op 9 mei 2021

28 May 2021

Op de tweede zondag van mei 2021 was er voor het eerst weer een volledige Life Teen Breda avond, met eerst de Heilige Mis speciaal voor tieners, en aansluitend een avondvullend tienerprogramma in de buitenlucht. Wat was het geweldig om dit eindelijk weer te kunnen doen zo met elkaar! En dat ook nog op zo’n speciale dag als moederdag.

De gehele avond stond dan ook in het teken van Maria, onze hemelse moeder. Pater Gilbert ging voor in de mis, en stelde bij de preek de liefde van God centraal. In het Evangelie hoorden we: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad”. Hoe kunnen we dat concreet vormgeven in ons dagelijks leven? Het was een mooi moment om hiernaar te kijken door te kijken naar de liefde van en voor onze moeders. In de kerk aanwezige moeders gaven om de beurt aan wat ‘liefde’ voor hen betekent; bijzonder mooie antwoorden kwamen naar voren, zoals ‘er altijd zijn voor onze kinderen’, ‘houden van’, ‘zorgen voor’, ‘bidden voor onze kinderen’ en nog veel meer. Daarna mochten enkele tieners naar voren komen om uit te spreken waarom ze van hun moeder hielden. Bij de voorbeden werd ook stil gestaan bij diegenen die hun moeder moeten missen. En er werd speciaal gebeden voor alle eindexamen kandidaten, die ook in de kerk aanwezig waren. Bij de mededelingen werd een nieuw lid van het Life Teen kernteam verwelkomd: vanaf nu maakt ook Soleil deel uit van het leidingteam, geweldig!

Na afloop van de mis was het zover: de wandeltocht met onbekende bestemming! De tieners werden opgedeeld in drie groepjes. Ieder groepje kreeg een wandelroute met aanwijzingen mee, en enkele foto’s op de route van locaties in de stad Breda, die hen zouden leiden naar de eindbestemming. Ook kregen ze een blad met verschillende doe-opdrachten en een kruiswoordpuzzel over Maria. Ieder groepje kon met de opdrachten en de kruiswoordpuzzel woorden winnen. Al deze verzamelde woorden konden ze, wanneer ze de eindbestemming hadden bereikt, samenvoegen. Als ze de verborgen sleutel konden vinden, zouden ze beloond worden met een prijs! Er was regen en onweer voorspeld, maar gelukkig bleef het de hele avond droog. De tieners hebben flink gepuzzeld, gesprongen, nagedacht en doorgelopen.

Uiteindelijk kwamen ze aan bij de kapel op het Begijnhof in Breda. Hier werd een korte uitleg gegeven van het rozenkransgebed. Ook werd stil gestaan bij wie Maria is, mede aan de hand van de antwoorden op de kruiswoordpuzzel. Wist je dat Maria vergeleken wordt met de maan? Net zoals de maan niet zelf het licht is, maar het licht van de zon volledig weerkaatst, zo weerkaatst Maria volledig het Licht van Jezus, de bron van het licht. Maria is onze hemelse moeder en wil niets liever dan haar kinderen gelukkig zien. We mogen altijd bij haar komen met onze vragen, verdriet, dankbaarheid en vreugde. En Maria blijft dan voor ons en onze intenties bidden en deze aanbieden bij God. Alle tieners kregen een prachtige zelfgemaakte rozenkrans, door bisschop Liesen gezegend, en samen werd aandachtig een tientje van de rozenkrans gebeden. Ook konden ze een kaarsje aansteken bij de Maria icoon in de kapel.

Daarna kwam het moment waarop lang was gewacht: het samenvoegen van de verzamelde woorden. En jawel, de sleutel werd uiteindelijk geraden! Alle woorden samen vormden het Wees Gegroet in het Latijn, de woorden van het Ave Maria. Als prijs kregen alle tieners op de terugweg een heerlijk ijsje, dat ging er wel in natuurlijk. Ook werd er gezellig gekletst onderling, en werden vakantieplannen uitgewisseld. Natuurlijk kwam ook het Life Teen kamp ter sprake: hiervoor kun je je opgeven via deze website. Alle tieners van 12-19 jaar zijn van harte welkom op het Life Teen kampweekend in Helvoirt, van 30 juli – 1 augustus 2021.

De volgende Life Teen avond is op zondag 13 juni. De afsluiting van dit schooljaar, het Life Teen zomerfeest, is op zondag 11 juli. Welkom!