'Een goede, gewone alledaagse dag' bij Life Teen Breda op zondag 16 januari 2022

21 January 2022

De afgelopen keren ging het bij Life Teen Breda over Jezus als invloedrijk historisch persoon. Daarna ging het over Jezus, die meer is dan dat alleen, die ook God is. Afgelopen zondag ging het over de eerste 30 jaar van Jezus’ leven. Hij groeide op in een gezin, en heeft net als ons het gewone, dagelijkse leven geleid. Hij deed leuke dingen met zijn vrienden in zijn vrije tijd, hielp thuis mee, ontwikkelde zijn geloofsleven, en kende verdriet en vreugde. Wij mogen naar Jezus’ leven kijken en van Hem leren… terwijl Hij tegelijkertijd naar ons leven kijkt en in alles met ons en bij ons wil zijn.


De Heilige Mis víeren
De Life Teen Breda bijeenkomst begon zoals gewoonlijk met het vieren van de Heilige Mis, met alle tieners, ouders, wat broertjes en zusjes, en andere parochianen. In de preek werden de tieners aangemoedigd de Eucharistieviering werkelijk te víeren, en niet maar wat de tijd ‘uit te zitten’. Jezus was immers ook geen saai figuur, maar wist de goede dingen in het leven te vieren. Het Evangelie ging afgelopen zondag immers over de bruiloft te Kana, waar Jezus zijn eerste wonder doet, aan het begin van zijn openbare leven. Van de tijd daarvóór staat maar weinig in de Bijbel. Toch zijn er enkele dingen te lezen of af te leiden over deze eerste jaren van Jezus’ leven. Daarover werd met de tieners nagepraat in het aansluitend tienerprogramma.

Family Feud game
Het tienerprogramma begon met een spannende Family Feud game, waarbij de tieners in groepjes vragen moesten beantwoorden over het leven van Jezus als tiener (bijv. ‘wat zou Jezus’ favoriete hang-out plek zijn geweest in Breda?’, of ‘welke sport zou Jezus hebben beoefend’?) Het winnende team mocht een cadeautje uit de prijzenpot grabbelen. Vanuit het spel werd de link gelegd naar het thema van de avond.

Belang van het gezin
Vanuit de Bijbel weten we dat Jezus het gewone dagelijkse leven heeft ervaren, terwijl hij groeide, dingen leerde, en zijn ouders gehoorzaamde (Lucas 2). Ook kunnen we lezen dat Jezus en zijn ouders toegewijde Joden waren, dat Jozef en Maria liefdevolle ouders waren, en dat Jezus God ‘Zijn Vader’ noemt. Ook laat dit hoofdstuk zien dat Jezus de goedheid van het gezin en het gewone dagelijkse leven ziet; Hijzelf, ook God zijnde, koos er immers voor terug te gaan naar Nazareth met zijn gezin, en daar zijn leven te leven.

Wat kan Jezus ons leren?
Zo laat Jezus ons zien dat hij gehoorzaam is aan zijn ouders, dat Hij groeide in kennis, dat Hij goed voor zijn lichaam zorgde, en dat Hij goed was in het communiceren met anderen, naar anderen luisteren, en medeleven te tonen. In dit alles kan Jezus een voorbeeld zijn voor ons. Hij weet hoe het is het dagelijks leven te leiden, en met Hem kunnen we betekenis en goedheid vinden in onze dagelijkse taken. Hij wil ons daar heel graag bij helpen en er in alles voor ons zijn.

Een gewone dag in mijn leven
De tieners vulden na de proclaim een formulier in, met tijdsblokken waarin ze een gewone dag in hun leven konden beschrijven. Ze gingen hierover met elkaar in gesprek in deelgroepjes. Ook spraken ze nog door over wat ze zojuist gehoord hadden. Aan het eind volgde een moment van gebed, waar de tieners werden uitgenodigd te kijken op welk moment van hun dag ze Jezus’ nabijheid goed zagen, of waar ze Hem juist meer willen uitnodigen. Daarna kregen ze als challenge mee om een gedeelte van hun dag te kiezen, waarop ze Jezus het meest nodig hebben, en op dat moment een reminder in hun telefoon te zetten met het bericht dat Hij bij je is.

Komende activiteiten
Tot slot waren er natuurlijk de mededelingen. De volgende Life Teen Breda bijeenkomst is op zondag 13 februari, met als thema ‘the Weight of the World’. Verder start er binnenkort een Youth Alpha in Roosendaal, en een online vorming Liefde en Seksualiteit. In de zomer staat wederom het Europese Life Teen Zomerkamp gepland, en in het voorjaar is er de nationale activiteit WJD @ Home. Zorg dat je de data alvast vrijhoudt! Voor meer informatie over al deze mededelingen en activiteiten,

.

 

Van harte welkom bij de volgende Life Teen Breda, en bij de hierboven genoemde activiteiten!