'We want more!' bij Life Teen Breda zondag 8 mei 2022

18 May 2022

‘We want more! We want more!’ De tieners lieten van zich horen afgelopen Life Teen Breda bijeenkomst, en moedigden elkaar aan een beker te kiezen met daaronder een challenge  om uit te voeren. En dat ‘We want more geroep’ was ook de bedoeling met het thema ‘Encore’!

 

Na een mooie Eucharistieviering, waarbij tieners zelf als lector betrokken waren, ging het Life Teen programma verder in de pastorie. Deze was aangekleed in paasstijl, we zitten immers nog steeds in de Paastijd! Hier ging de avond dan ook inhoudelijk over: over Jezus’ aanwezigheid in het leven van de apostelen ná Zijn verrijzenis, Zijn hemelvaart, en Zijn aanwezigheid nu in ons eigen leven, in het bijzonder door de Kerk.

 

De tieners ontvingen na de catechese ieder een brief van Jezus aan hen, die ze in stilte lazen. Daarna gingen ze er in deelgroepjes over in gesprek met elkaar. Vanuit hier werden de tieners uitgenodigd voor een moment van Aanbidding en lofprijzing in de kerk. Zo konden ze groeien in het besef van Jezus’ aanwezigheid en Zijn nabijheid ervaren. Als challenge kregen de tieners mee om ergens de komende weken 10 minuten in Aanbidding, of in stilte in een kerk, door te brengen.

Afgesloten werd met de mededelingen, waaronder een uitnodiging voor de Alpha Youth avonden in Roosendaal en het Life Teen zomerkamp van 31 juli t/m 5 augustus 2022. Ook vertelde Nina, momenteel de youthminister (coördinator/leider) van Life Teen Breda, dat ze haar werkzaamheden voor de parochie en het bisdom Breda gaat neerleggen vanaf de zomer. Gelukkig gaat Life Teen Breda door, en wel met Maria Alejandra als haar opvolger als youthminister, en daarnaast natuurlijk pastoor Lars en het hele kernteam! Tijdens de afsluiting van het Life Teen jaar op 10 juli zal Nina afscheid nemen.