Aftrap Life Teen Breda!

11 February 2019

Op zondagavond 10 februari was de aftrap van Life Teen Breda! Tienergroep ‘de Postduiven’ van de H. Familieparochie nodigde hiervoor tieners uit (regio) Breda en het hele bisdom uit om hierbij aanwezig te zijn. Er was een speciale tienerviering met daaropvolgend een interactief programma. Het was een eerste Life Teen avond in een reeks van maandelijkse bijeenkomsten, waarbij tieners samenkomen om elkaar en het katholieke geloof te leren kennen, en dat samen te vieren.

De hele avond was werkelijk een groot feest. Het begon met het vieren van de Eucharistie, hiervoor waren heel wat tieners, gezinnen, en parochianen voor samengekomen in de Laurentiuskerk. Er was aansprekende muziek, en de lied- en gebedsteksten werden geprojecteerd op een beamerscherm. Tieners verzorgden de lezingen en de voorbeden, en dienden de mis. Aansluitend aan de mis werd in de pastorie een echte 'Life Teen taart' aangesneden door enkele aanwezige tieners. De ruimte was feestelijk versierd, en de tieners die uit Breda en enkele omliggende parochies gekomen waren, leerden elkaar al een beetje kennen. Dit ging verder in het speciale tienerprogramma, waarbij veel ruimte was voor spellen en 'teambuilding'. Voor de ouders was er een apart programma, dat ook in het teken stond van Life Teen, en de gedachte en inspiratie hierachter. De avond werd afgesloten met een verstillend moment, waarbij een lied werd gezongen en samen gebeden werd. De tieners die een tijdje geleden nog stonden te dansen op de muziek, deden aandachtig mee. Het was een bijzondere avond, waarvan er nog veel zullen volgen. 

Nieuwsgierig geworden, of enthousiast? Kom ook eens een keer naar een Life Teen avond in Breda!

 

Over Life Teen

Het doel van de Life Teen avonden is om tieners bij elkaar te brengen, en hen dichter naar Christus te leiden: dat zij meer leren over God en het katholieke geloof, en wat dat voor hen persoonlijk kan betekenen. Hieraan wordt op dynamische wijze invulling gegeven, waarbij gebruikgemaakt wordt van spel, creatieve verwerking, en deelgroep gesprekken. Er is altijd een moment van gebed en er is ruimte om op informele wijze vriendschappen op te bouwen.

 

De Life Teen avonden gaan met een regelmaat plaatsvinden: iedere tweede zondag van de maand (met uitzonderingen daargelaten, zie hiervoor het jaaroverzicht). Dit zal altijd in de Laurentiuskerk en pastorie in Breda zijn, maar de doelgroep is nadrukkelijk ook voor tieners uit de regio. Het programma is bedoeld voor middelbare scholieren, ongeveer vanaf vormselleeftijd (11-12 jaar) t/m 17 jaar. De inloop en eucharistieviering vindt plaats in de Laurentiuskerk (Ginnekenweg 333 te Breda), vervolgens verplaatst de groep zich naar naastgelegen pastorie (Ginnekenweg 331). Parkeren kan gratis op het kerkplein, of op een grote parkeerplaats op 5 minuten loopafstand van de kerk.

De Life Teen avonden in Breda worden opgezet door het zogenoemde Life Teen kernteam: een enthousiaste groep vrijwilligers uit de H. Familieparochie en regio. Pastoor Lars Peetam, pater Gilbert Razon, en diocesaan tienerwerker Nina Mertens zijn vanuit het pastoraal team en het bisdom betrokken. Naast de Life Teen parochie in Breda zijn er ook Life Teen parochies in Haarlem, Roermond, Maastricht, Amersfoort, en wereldwijd in zo’n 1800 parochies.

Nogmaals aan alle vormelingen, tieners, én alle andere geïnteresseerden: van harte welkom!

(Wil je meehelpen de flyer te verspreiden onder bekenden of in je parochie? Graag! Hij is te downloaden via deze website.)