Volg het Sint Franciscuscentrum nu op Twitter

21 November 2017

Het Sint Franciscuscentrum is nu te vinden op Twitter. Het account waarmee getweet wordt is @sfcbreda. Door de aanwezigheid op het mediaplatform beoogt het vormingscentrum van het Bisdom Breda een extra communicatiekanaal te hebben voor aankondigingen en updates over activiteiten en cursussen.

Verbindingen leggen

Karakteristiek aan Twitter is de eigenschap om snel relevante verbindingen te leggen tussen mensen onderling en organisaties. Hoewel het gebruik van Twitter wereldwijd afneemt, heeft de berichtendienst in media en journalistieke kringen niet aan populariteit ingeboet. Het leggen van verbindingen tussen (nieuws)onderwerpen gebeurt door middel van # (hashtags) en @ (apenstaartjes). Met hashtags kun je slim aandacht vragen voor jouw onderwerp. Andere Twittergebruikers kun je in een tweet noemen met het @-teken. De betreffdende gebruiker kan dan zien in welke berichten hij of zij genoemd is.

Gelaat van Christus

Social media zoals Twitter en Facebook geven parochies een extra verkondigingsmiddel in handen. Maar meer nog dan vertellen óver Jezus, appèleren media in sociale context aan het voorleven van het Evangelie. Emeritus paus Benedictus XVI noemt dit ‘het gelaat van Christus tonen’ (2010) en ook voor paus Franciscus is het niet de vraag óf de Kerk gebruik zou moeten van social media, maar hóe wij ons als christenen op internet gedragen:

“Voor ons christenen kan de juiste bril om de werkelijkheid te ontcijferen alleen maar die van het goede bericht zijn, te beginnen bij het Goede Bericht bij uitstek: de “Blijde  Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God” (Mar. 1,1). Met deze woorden begint de evangelist Marcus zijn verhaal, met de verkondiging van de “blijde boodschap” die met Jezus heeft te maken, maar die meer dan dat zij informatie over Jezus biedt, veeleer de blijde boodschap is die Jezus zelf is. Wanneer men de bladzijden van het evangelie leest, ontdekt men immers dat de titel van het werk beantwoordt aan de inhoud ervan, en vooral dat deze inhoud de persoon van Jezus zelf is.” Aldus paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2017.

Uitleg over wat je in de kerk ziet

De eerste tweet van het Sint Franciscuscentrum gaat over de catechetische tekening die is verspreid bij gelegenheid van de Brabantse Open Kerkendag.