Laat de hoop je blij maken! bij Life Teen Breda

30 April 2020

Als christenen kennen wij een boodschap van hoop, ook in deze moeilijke tijd, en aan deze hoop die Christus geeft mogen wij ons vasthouden! Dit was het thema dat afgelopen zondag 26 april 2020 centraal stond bij Life Teen Breda. Na elkaar lange tijd niet meer gezien te hebben vanwege de corona-maatregelen, kwamen we afgelopen zondag eindelijk weer met de tieners bij elkaar, hetzij virtueel natuurlijk.

(Wan)hoop in een moeilijke tijd

Het thema van de hoop is toepasselijk: allereerst in deze paastijd, maar ook in deze onzekere corona-tijd. Aan het begin van de bijeenkomst, waaraan ruim 10 tieners en enkele kernteamleden deelnamen, werd door alle tieners iets moois gedeeld over wat ze met Pasen hadden gedaan. Er kwamen allerlei dingen voorbij; van lekker en gezellig met het gezin eten, tot een digitaal concert houden voor een grootouder op afstand, van het opvoeden van een kleine papegaai, tot een ware chocolade-paasei-papier-challenge. Vervolgens werd als start een filmpje gekeken, waarin op een grappige manier 33 manieren van social distancing voorbij kwamen. Vanuit hier werd het thema ‘hoop’ geïntroduceerd. In deze tijd is het gemakkelijk je soms wat hopeloos te voelen; activiteiten gaan niet door, je ziet je vrienden niet in het echt, en er zijn veel nieuws- en sociale mediaberichten die je verdrietig of angstig kunnen maken. Maar als christenen geloven we in een God, die ons juist heel goed nieuws geeft! In Jezus, die uit liefde is gestorven voor ons, verrezen is, en die ook nu bij ons is en ons persoonlijk wil ontmoeten. Dat is onze hoop.

Zoek Jezus op en laat de hoop je blij maken!

Er werd een vlog gekeken van Life Teen International, waarin spreker Emily Wilson meer vertelt over de deugd van de hoop. Dat het, net als geloof en liefde, een theologische deugd is, die ons gegeven wordt door de genade van God, maar waaraan wij ook zelf kunnen werken. Emily noemt als voorbeeld van iemand die hoop verkiest boven wanhoop de vrouw die aan bloedvloeiingen leed (Marcus hoofdstuk 5). Zij was al jarenlang ziek en had alle redenen om hopeloos te zijn… maar wat doet zij? Zij zoekt Jezus op, strekt haar hand naar Hem uit, en wordt genezen. Hoop is niet het beeld van ‘licht aan het eind van de tunnel’. Jazeker, onze grootste hoop is dat het uiteindelijk niet (alleen) gaat om het leven hier op aarde, maar dat we mogen uitzien naar eeuwig leven met God. Maar dat licht, die hoop, is ook nu al hier op aarde bij ons: Jezus is ‘Emmanuel’, wat betekent ‘God met ons’. En dat mag ons vreugde brengen, zoals staat in Romeinen 12:12: ‘Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.’ Dat mogen ook wij doen in deze bijzondere en onzekere tijd.

Anderen tot hoop zijn

Om wat verwerkingstijd te geven werd het lied ‘Alive & Breathing’ (Matt Maher) afgespeeld, een lied dat ons eraan herinnert ook in moeilijke tijden de vreugde en hoop in God te bewaren, en Hem te prijzen. Vervolgens werd er onderling nagepraat over wat de tieners opviel en meenemen, en hoe ze zelf de hoop kunnen bewaren. Sommigen deelden dat het moeilijk was in deze tijd dat dingen waarop ze zich verheugd hadden niet doorgaan, zoals een muziektournée. Maar dat ze leren om te kijken naar wat ze wél hebben en wat positief is in hun leven. Ook ontdekten sommigen meer rust en tijd te hebben voor bijvoorbeeld creatieve dingen, en ook voor tijd met God, door bijvoorbeeld het lezen van de Bijbel elke avond. De tieners werden uitgedaagd na te denken over hoe ze hun extra tijd kunnen gebruiken om op concrete manier hoop te brengen voor anderen. Ter inspiratie van positieve dingen in het leven kan gekeken worden op de Instagram pagina @goodnews_movement. Voor meer geloofsgerelateerde bemoedigingen en tips kan @lifeteen gevolgd worden. Ook werd genoemd dat de tieners welkom zijn om een letterlijk bezoekje aan God te brengen in de Laurentiuskerk, die op verschillende momenten in de week open is voor gebed. De online Life Teen bijeenkomst werd beëindigd met een gezamenlijk moment van gebed en alle aanwezigen kregen de zegen van pastoor Lars Peetam.

Volgende Life Teen Breda online

De volgende online Life Teen Breda bijeenkomst is op zondag 10 mei 2020, van 19.00 uur – 20.30 uur. Wil je bij de online meeting aanwezig zijn? Stuur dan een emailbericht naar lifeteenbreda@gmail.com, met hierin de naam van jou/de tiener en het emailadres waarnaar de online-uitnodiging verzonden kan worden. Je krijgt dan zondag 10 mei vlak voor 19u een uitnodiging voor de online meeting middels een link. Hopelijk tot dan!