Christus de Wijnstok, wij de ranken: Inspirerende ontmoetingsdag jongere christenen in Breda

18 November 2017

¨Christus is de wijnstok, wij zijn de ranken¨ luidde het thema van de ontmoetingsdag tussen Oosterse en Westerse christelijke jongeren in de heilige Franciscuskerk in Breda-Noord.

Op 11 november 2017 kwamen ongeveer 200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar bijeen in dit kerkgebouw. Het initiatief voor deze dag lag bij Fatin Mattey-Eshaw, medewerkster van het bisdom Breda voor het project ´Vluchtelingen voor Vluchtelingen´. Ze werkte nauw samen met Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom. Pater Richard Lobo svd, lid van het pastoraal team van de heilige Augustinusparochie presenteerde de dag.

Verbondenheid met Christus verbondenheid met elkaar

Bisschop Liesen was de hele dag aanwezig. Hij lichtte in een korte toespraak het thema toe. De vader is de wijnbouwer. Jezus Christus is de wijnstok. Aan Hem worden alle takken geënt. Op deze manier brengen zij vrucht voort. Ook jullie dragen vrucht als je verbonden bent met Jezus Christus. De takken van de wijnstok groeien in elkaar en raken zo met elkaar verweven. Wij zijn deze takken. Doordat wij steeds meer verbonden zijn met Jezus Christus neemt ook onze onderlinge eenheid toe. Dat is de bedoeling van deze dag.

Wie de kerk binnenkwam voelde onmiddellijk de verbondenheid tussen de deelnemers was. In de kerk hing een hartelijke en open sfeer. Ondanks de kerkelijke en culturele verschillen tussen jongeren van Chaldeeuwse, Syrische, Armeense, Koptische en Rooms-katholieke komaf, wist iedereen zich één in geloof. In de pauze trad het Syrisch orkest Suryana op. Dit orkest is mede opgericht door kapelaan Jochem van Velthoven. De leden zijn jonge Syrische christelijke vluchtelingen.

Geschiedenis

De verschillende geloofsgemeenschappen stelden zich voor. Dit leidde tot verrassende ontdekkingen. De Armeens-Apostolische Kerk is al vanaf de zeventiende eeuw in Nederland aanwezig. In 1666 werd in Amsterdam de eerste Armeense bijbel gedrukt. In 1714 nam de Armeens-Apostolische Kerk in Amsterdam een kerkgebouw in gebruik. De Kerk gaat terug op de verkondiging van de apostelen Judas Thaddeus en Bartholomeus. De heiligen spelen een belangrijke rol in de spiritualiteit van deze Kerk. De Kerk streeft er immers naar heiligen voort te brengen, die de gelovigen helpen het dagelijks leven te heiligen. De geschiedenis van de Kerk is getekend door het lijden. In 1915 stierven veel Armeniërs als gevolg van de genocide. Zij zijn bloedgetuigen van het geloof.

De geschiedenis van de Chaldeeuws-katholieke Kerk is eveneens getekend door lijden en vervolging. Deze kerk gaat terug op de prediking van de apostel Thomas en Addai en Mari, twee van de tweeënzeventig leerlingen die Jezus uitzonden heeft. In de vroege middeleeuwen kende deze Kerk een sterke missionaire dynamiek. Ze had zelfs bisschoppen tot in China toe. In 1553 verenigde de Chaldeeuws-katholieke Kerk zich met Rome. Onder paus Pius VIII werd de eenheid voltooid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor ze 70.000 gelovigen. Recent kende de Kerk vervolgingen na de tweede Golfoorlog (2003) en in het gebied waar de terreurorganisatie ISIS regeerde. In Nederland leven ongeveer 2000 Chaldeeuwen. Ze kennen één parochie met verschillende centra in het hele land.

Gebedsviering

Het hoogtepunt van de dag vormde de gebedsviering. Veel deelnemers waren onder indruk van de zang van de verschillende liturgische tradities. Elke Kerk bad namelijk vanuit zijn eigen spiritualiteit en traditie. Salaam Somi, de vertegenwoordigster van de Syrisch-Orthodoxe Kerk bad het Onze Vader in het Aramees, de taal van de Heer zelf.

Maaltijd en uitwisseling

Tijdens de feestelijke en interculturele maaltijd spraken de jongeren met elkaar over hun geloofsbeleving zoals Silvi uit Breda. ¨Ik ben actief in de Franciscuskerk,¨ zegt ze. ¨Ik kom uit de omgeving van Aleppo en ben moeten vluchten uit Syrië. Binnenkort zal er op zondag regelmatig een Arabisch viering in de H. Michaëlkerk zijn. Ik wil een zondagschool beginnen zodat ook andere jongeren Jezus leren kennen. Ik vond het een bijzonder mooie dag. Ik ken nu ook de liturgie van andere kerken.

¨ Dit geldt ook voor Stevani uit ´s-Hertogenbosch. Ze is geboren in Bagdad. ¨Geloof is voor mij liefde,¨ vertelt ze. ¨Onvoorwaardelijke liefde zoals Jezus heeft laten zien aan het kruis. Het geloof geeft handvatten voor mijn leven. Ik ga naar de kerk, bid thuis en lees in de Bijbel. Ik geniet van deze middag.¨

Dat doet ook de syrisch-katholieke Adhrac uit Uden. ¨Voor mij mochten de lezingen iets korter zijn,¨ zegt ze. ¨Je krijgt dan meer tijd voor uitwisseling.

¨ Minos uit Eindhoven maakt deel uit van de koptische jongerengroep in deze plaats. ¨Ik ben genoemd naar een van de belangrijkste koptische martelaren,¨ zegt hij trots. Minos is geboren in Nederland. ¨We hebben een actieve geloofsgemeenschap. We organiseren twee keer per jaar een jongerenkamp. Daar bidden we samen, ontspannen ons samen en vieren de liturgie.¨

Youssef Rizkalla, de koptische priester vult aan:¨De sfeer van de Nederlandse maatschappij staat ver af van het christelijk geloof. Het is voor jongeren niet eenvoudig. Daarom besteden we veel aandacht aan het jongerenwerk. Het is belangrijk dat jongeren een actieve rol spelen in de liturgie.¨ Dit geldt ook voor Minos. ¨Ik ben actief in de liturgie. Deze is in het koptisch. Ik lees en zing koptisch.¨ Op onze vraag of dit eenvoudig is antwoordt hij: ¨Neen. Maar elke barrière is er om overwonnen te worden.¨

Dankwoorden

In haar afsluitend dankwoord betrok Fatin Mattey alle medewerkers. Nina Mertens bedankte uitdrukkelijk Fatin Mattey zonder wie de organisatie niet mogelijk was geweest. Fatin ontving een bijzonder mooi boeket bloemen. Van alle aanwezigen kreeg deze hardwerkende vrouw een hartelijk en welverdiend applaus.