Handreikingen Uitzicht door Inzet

Handreiking aan parochianen

Voor de handreiking aan parochianen van het diaconale project "Uitzicht door Inzet 2015-2017" klik hier.

Handreiking aan beroepskrachten

Voor de handreiking aan beroepskrachten voor het diaconale project "Uitzicht door inzet 2015-2017" klik hier.

 
Afdrukken
Na openen met Adobe Reader, in het scherm Afdrukken onder Pagina vergroten/verkleinen & verwerken de knop Boek kiezen. Dan krijgt u een A5-afdruk van het boekje, met tweezijdig bedrukte pagina’s.