Promotie Simon Dankers

Ben Hartmann 8 April 2018

Aan de theologische faculteit van de Philosophisch-Theologische Hochschule SVD Sankt Augustin bij Bonn promoveerde Simon Dankers op 4 april 2018 “summa cum laude” tot doctor in de theologie.

Simon Dankers was de voorbije drie jaar medewerker van het Bisdom Breda voor een project voor jongeren in kansarme situaties: “We leverden met dit project een bijdrage aan de intellectuele en persoonlijke vorming van jongeren in de leeftijd van 10 tot 16”, verklaarde Simon bij de afronding van het project dat door hem werd opgezet en nu door anderen wordt voortgezet. Aan dit diaconaal project onder auspiciën van het Sint Franciscuscentrum deden kinderen en jongeren van verschillende levensovertuigingen mee. “Het was en blijft een diaconale activiteit, geen catechetisch project.”

Simon kreeg de titel van doctor in de theologie met een proefschrift over de ontwikkeling en betekenis van de katholieke huwelijksliturgie tot en met het verschijnen van het "Rituale Romanum" (1614), het laatste liturgische boek van het liturgisch hervormingsprogramma volgens het Concilie van Trente. Dankers concentreerde zich vooral op de antropolische en theologische draagwijdte van liturgische gebedsteksten die werden samengebracht dankzij zeer omvangrijk Europees bronnenonderzoek van handschriften en uitgaven van rituelen sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Zijn proefschrift wordt gepubliceerd in de internationale liturgiewetenschappelijke reeks “Biblioteca Ephemerides Liturgicae” te Rome.

Tegelijk met zijn theologische studie in Duitsland behaalde hij aan de universiteit van Utrecht verleden jaar 'cum laude' de graad van master in de kinder- en jeugdpsychologie. Op dit moment is hij als psycholoog verbonden aan een katholiek internaat voor kansarme kinderen in België. Tijdens zijn studietijd in Duitsland had hij al ervaring opgedaan bij zulke kinderen en jongeren in gelijkaardige instellingen in Bonn en Osnabrück.