Vluchtelingen rond het Woord van de Heer

3 March 2017

“Wat is het toch mooi, wat is het heerlijk als de broeders en zusters eendrachtig samen te wonen”
Het Sint Franciscuscentrum organiseerde van 24 tot en met 26 februari 2017 een bezinningsweekend voor vluchtelingen en hun gezinnen met als thema: Familie is een kleine kerk. Het weekend vond plaats in het bezinningshuis Regina Carmeli te Sittard.

De deelnemers komen uit verschillende landen
Fatin Mattey Eshaw, projectmedewerker voor het project Vluchtelingen voor Vluchtelingen, tekende voor de organisatie. “Wij waren met 29 personen. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd,” vertelt ze. “De deelnemers kwamen uit verschillende landen en waren lid van verschillende Kerken. Ze hebben allemaal enthousiast aan het programma deelgenomen.”

Het was een afwisselend programma.
“Het programma kende bezinnende en ontspannende onderdelen,” vervolgt ze. “Zo keken we samen film en maakten een stadswandeling door Sittard. Bisschop Liesen is gedurende heel het weekend bij ons geweest. Hij was de hoofdcelebrant tijdens de eucharistievieringen en verzorgde een lezing over het thema. Aan de hand van het voorbeeld van de heilige familie liet hij zien hoe het gezin een kleine Kerk is. We kregen ook bezoek van pastoor Youssef, een priester van de koptische gemeenschap in Eindhoven. Hij gaf een conferentie over Psalm 133”

Het weekend is geslaagd
Fatin spreekt van een geslaagd weekend. “Vluchtelingen verlangen sterk naar het Woord van God. De deelnemers vroegen of we nog eens zo’n weekend willen organiseren. Ik bedank de karmelietessen en de dominicanessen namens de deelnemers van harte voor hun gastvrijheid.”