Derde impulsdag parochievernieuwing - Gezinscatechese in de missionaire parochie

21 May 2021

Methoden . Ervaren . Inspireren
Op 16 juni 2021 organiseert het Sint Franciscuscentrum, vanuit het gezinspastoraat en het project onderwijs en catechese, de derde Impulsdag Parochievernieuwing - Gezinscatechese in de missionaire parochie.

Voor wie
Voor deze impulsdag nodigen wij speciaal pastorale beroepskrachten uit de parochies uit samen met hun kernvrijwilligers die werken aan kinder- of gezinscatechese. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Waar en wanneer
De dag wordt gehouden in centrum Bovendonk te Hoeven van 16.15 – 21.00 uur.

De kans
Ieder jaar staan er weer heel wat ouders en kinderen bij de parochies ‘op de stoep’, omdat ze een sacrament willen ontvangen. Een geweldige kans, maar we weten ook dat er maar weinig overblijven als het feest achter de rug is.

De geloofsweg
Tijdens deze Impulsdag gaan we in op de vraag hoe we een echte geloofsweg met ouders en kinderen kunnen gaan. Een continue weg waar zij groeien in geloof in Christus, waar zij gesterkt worden door de sacramenten van de Kerk en waar de sacramenten een integraal onderdeel zijn van de geloofsweg

De dag staat in het teken van methodes, ervaren en inspireren. Er is ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.

Programma
We beginnen om 16.15 uur en eindigen om 21.00 uur met een drankje, als dat al mogelijk is. Er zal een eenvoudige maaltijd geserveerd worden.

Visie
De visie op gezinscatechese in de missionaire parochie zal geschetst worden door Ben Hartmann en Egbert Bornhijm. Zij zullen laten zien langs welke lijnen het eigene van de missionaire parochie doorwerkt in het opnieuw doordenken van de catechese. Daarbij gaan zij in op belangrijke elementen die nodig zijn om catechese vruchtbaar te laten worden voor de geloofsontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Methoden
Verschillende concrete projecten die inspelen op deze nieuwe lijn worden gepresenteerd. Laura Valiani trapt af met de ‘Goede Herder Catechese’. Carolijn van Voorst van Samuel Advies geeft uitleg over de ontwikkeling van een nieuw doorlopend traject gericht op kinderen rond de eerste communieleeftijd. Harm Ruiter van KISI kids vertelt over dit musicalinitiatief en hoe dit ook in parochies vorm kan krijgen.

Ervaringen
Vertegenwoordigers van parochies in Breda en Uden vertellen over hun ervaringen met de genoemde elementen van de missionaire gezinscatechese en hoe zij de omslag maken van ‘oude’ sacramentencatechese naar een doorlopend traject.

Aanmelden en kosten
Opgeven kan door het formulier op deze pagina in te vullen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom, over te maken op NL91RABO0158784022 o.v.v. ‘Impulsdag parochievernieuwing’

Extra informatie
Deze dag is de eerste die we als Sint Franciscuscentrum weer ‘fysiek’ organiseren. Mochten meer mensen zich opgeven dan we half juni mogen ontvangen, dan herhalen we deze dag ergens in het najaar.

Verslag
Voor een verslag van deze dag klik hier.

Bijeenkomsten

16 jun 2021 - 16:15 tot 21:00

Derde impulsdag parochievernieuwing - Gezinscatechese in de missionaire parochie

Centrum Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven