Studiedag liturgie 2021: “Verkondiging: missionair en online”

22 April 2021

De Diocesane Commissie voor Liturgie en het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseren jaarlijks een studiedag liturgie. Dit jaar zal hij online plaatsvinden op 18 mei 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Verkondiging: missionair en online
Vorig jaar is deze uitgevallen vanwege de coronapandemie. Hoe dramatisch deze crisis ook is, er zijn ook kansen. Eén ervan is dat parochies – noodgedwongen – de mogelijkheden van het internet hebben ontdekt. Een groeiend aanbod van vieringen, catechese en bezinning online blijkt nieuwe groepen te trekken. Als liturgisch thema hebben we voor deze studiedag gekozen voor de verkondiging met een dubbel aspect, missionair en online.

Wat en door wie 
Lars Peetam is gepromoveerd in de homiletiek en pastoor van de parochie Heilige Familie in Breda, die de weg van de omvorming tot een missionaire parochie gaat volgens de inzichten van Divine Renovation. Hij zal de basisprincipes van de homilie toelichten en met name spreken over hoe hij probeert zijn preken meer missionair te maken.

Paulien Vervoorn heeft gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit. Vanuit haar trainingsbureau Geloofwaardig Spreken begeleidt ze sprekers, predikanten en voorgangers bij hun preken. Sinds corona inspireert ze op het gebied van online preken, zie ook haar e-book op https://www.geloofwaardigspreken.nl/ebooks/. Zij zal de basiswijsheden voor een effectieve verkondiging online met ons delen.

• Laura de Vries heeft een studie psychologie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en een studie theologie aan de Katholieke Faculteit voor Theologie in Utrecht. Als pastoraal werkster in de parochie van de Heilige Familie in Breda ondersteunt zij de omvorming tot een missionaire parochie. Zij zal een aantal liederen ten gehore brengen die passen in de liturgie van een missionaire parochie en haar keuze toelichten.

Voor wie
Iedereen met een hart voor de katholieke liturgie en voor de missionaire parochie, nodigen wij uit. De leden van de pastorale teams en parochiebesturen vragen we deze uitnodiging ook verder bekendheid te geven aan groepen in de parochie, die nauwe verwantschap hebben met en interesse in liturgie, zang en catechese.

Wanneer, hoe en kosten
De studiedag liturgie vindt plaats op dinsdag 18 mei van 14.00 uur tot 15.30 uur online via Zoom. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een link om in te loggen en een instructie voor het gebruik van Zoom.

Aanmelden
Voor deze Studiedag Liturgie 2021 kunt u zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Voor een impressie van deze dag klik hier.

Bijeenkomsten

18 mei 2021 - 14:00 tot 15:30

Studiedag liturgie 2021: “Missionaire verkondiging – online”

Zoom