De Goede Week: zover gaat Gods barmhartigheid

9 March 2021

Op Palmzondag 28 maart 2021 hopen wij als jongerenpastoraat ons met jou als jongere (16-30 jaar) voor te bereiden op de Goede Week. De week waarin we opnieuw met Jezus gaan beleven wat Hij doorgemaakt heeft uit liefde voor ons.

Marc Timmermans, priester en moraaltheoloog zal een inleiding geven met als thema:

De Goede Week: zover gaat Gods barmhartigheid.

God heeft ons alles gegeven om bij Hem te komen in de hemel. Helaas zijn wij zwakke mensen: we struikelen en vallen. God laat ons gelukkig niet aan ons lot over, maar heeft zijn Zoon gegeven. Dankzij Zijn lijden, sterven en verrijzenis is er voor ons vergeving en genezing. Geweldig zo’n cadeau, maar het is wel nodig dat we ons hart daarvoor openen.

Deze middag ziet er als volgt uit:

15.00Welkom en opening met gebed
15.05Voorstelrondje
15.15Inleiding. Goede Week, zover gaat Gods barmhartigheid
16.00Deelgroepjes
16.15Afsluiting met gebed
16.30Eind

Geef je op door het aanmeldformulier op deze pagina in te vullen.

Bijeenkomsten

28 Mar 2021 - 15:00 tot 16:30

Palmzondag@home: Goede week, zover gaat Gods barmhartigheid

Zoom