De Heilige Geest is werkzaam!

4 June 2020

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing… állemaal vruchten van de Heilige Geest! Het zijn prachtige kenmerken die zichtbaar worden in iemands leven wanneer diegene zich laat inspireren door de Heilige Geest, zich laat vullen door en gericht is op God.

De vruchten van de Heilige Geest
Deze vruchten van de Heilige Geest stonden afgelopen zondag centraal bij Life Teen Breda. Online kwamen we wederom met een groep van zo’n 10 tieners bij elkaar om Pinksteren te vieren. Eerst werd ieders kennis en reactievermogen getest middels een door de tieners samengestelde Kahoot quiz. Daarna werd iedereen thuis in actie gezet, om ergens in huis een voorwerp te vinden dat hen deed denken aan de Heilige Geest. Er kwamen verschillende vuurtjes, aanstekers, kruisbeelden, en zelfs een opgezette vogel voorbij; aan creativiteit ontbrak het in elk geval niet!

De Heilige Geest is werkzaam
De tieners werden vervolgens meegenomen door de bijbel, waarin de Geest van God op verschillende momenten genoemd wordt. In het begin was de Geest in actie bij de schepping, God ademde de Geest in de mens om die tot leven te brengen. In het Oude Testament komt de Geest af en toe in werking bij bepaalde mensen, zoals bij koning David, om diegenen te helpen met hun taak. God belooft echter de Geest voor alle mensen (Joel 2:28). In het boek Handelingen (1:18) gebeurt dit eindelijk: de Heilige Geest daalt neer over de apostelen en wordt de mensen gegeven voor altijd. In de rest van het boek Handelingen is de Geest van God duidelijk werkzaam door verschillende mensen. Tot slot kwamen de tieners uit bij het boek Galaten (5:22), waar de vruchten van de Heilige Geest genoemd worden. En werd er gesproken over de concrete realiteit van de werking van de Heilige Geest ook in ons (dagelijks) leven. De tieners werden aangespoord de Heilige Geest aan te roepen wanneer ze zijn gaven of vruchten wel kunnen gebruiken.

Kom Heilige Geest!
Na een Q&A waarbij de tieners vragen konden stellen, was het tijd voor een kort reflectie- en gebedsmoment. De tieners kregen per vrucht van de Heilige Geest een gebedje doorgestuurd. In een moment van stilte konden ze voor zichzelf nagaan welke vrucht wel al aanwezig was in hun leven, en welke ze graag meer zouden willen zien. Ze werden uitgedaagd één van de vruchten te kiezen voor de komende tijd, en om elke dag het gebedje tot de Heilige Geest voor die vrucht te bidden, en hierin ook te oefenen in situaties die ze tegenkomen. Tot slot werd gezamenlijk een gebed tot de Heilige Geest gebeden, en kreeg iedereen de zegen van pastoor Lars.

Mededelingen
De eerstvolgende Life Teen Breda bijeenkomst is op zondag 14 juni online van 19.00u – 20.30u. Het team hoopt begin juli de afsluiting van het jaar te kunnen vieren met een real-life Life Teen bijeenkomst in Breda. Bericht hierover volgt. Het Europees Life Teen zomerkamp gaat vanwege corona-maatregelen dit jaar helaas niet in real-life door, maar er wordt door de enthousiaste leiding gewerkt aan een alternatief digitaal Europees Life Teen zomerkamp, dat evengoed heel gaaf belooft te worden. Meer informatie hierover volgt.