Een geslaagd Life Teen Zomerfeest!

27 June 2019

Afgelopen zondag vond in Breda het Life Teen zomerfeest plaats, met de tieners uit de stad en omgeving, én hun gezinnen. Nou, en feestelijk was het!


Het begon al met de waterspellen in de middag, op het pleintje achter de pastorie. Er werden emmers gevuld met water middels T-shirts en sponzen, diezelfde emmers werden even later ook weer over elkaar heen gegooid, zeepbellen werden kapot geschoten met waterpistolen, en op het laatst barstte een heus waterballonnengevecht uit.

Gelukkig had iedereen een droog setje kleren bij zich en zat om 18u iedereen droog in de kerkbanken van de Laurentiuskerk voor de heilige mis. Er sloten zich nog wat tieners, ouders, broertjes/zusjes en parochianen aan, om samen de Eucharistie te vieren op deze sacramentsdag. Tieners hielpen mee met het verzorgen van de muziek en de lezingen, alle teksten waren mee te volgen op het scherm voorin de kerk. De mis was een mis uit dankbaarheid, voor alles wat God ons gegeven heeft in dit afgelopen schooljaar, en ook om dankbaarheid en zegen voor de zomervakantie die voor ons ligt.

Na afloop van de mis werd iedereen uitgenodigd voor de bbq op het terras van de pastorie. Er waren 3 tieners geslaagd voor hun middelbare school, zij werden nog even in het zonnetje gezet. Daarna was het heerlijk smullen van al het lekkers dat ingekocht was en vooral de zelfgemaakte salades. Ouders van de tieners ontmoetten elkaar, de tieners onderling kletsen lekker bij, of gingen nog even voetballen op het pleintje. Een prachtige, jonge, levende gemeenschap door God bij elkaar gebracht: een teken van hoop en Gods trouw! 


De zomerstop is nu ingegaan voor de bijeenkomsten, maar natuurlijk is er wel nog het Europees Life Teen zomerkamp van 5-10 augustus. Hieraan doen zo’n 5a10 tieners uit het bisdom Breda mee, daarnaast ook nog enkele priesters en jongeren als leiding, en bisschop Liesen komt op bezoek. Je kunt je hiervoor nog opgeven, maar doe het snel, er zijn nog maar een paar van de (ongeveer) 110 plekken beschikbaar!

De eerstvolgende Life Teen bijeenkomst met de Postduiven in Breda is op de 2e zondag van september: op 8 september 2019 gaan de kerkdeuren om 17.45u open voor de inloop, de mis begint om 18u en is voor iedereen toegankelijk, het tienerprogramma (vormselleeftijd – 17 jaar) aansluitend is van 19u – 20.30u. Het verdere jaarprogramma zal dan ook bekend zijn en o.a. op deze website gezet worden. Van harte welkom!