Inspiratieavonden Mentorschap in het jongerenpastoraat

25 January 2021

In maart organiseert Jongkatholiek vier avonden voor vrijwilligers en pastorale beroepskrachten over mentorschap in het jongerenpastoraat. Vier ervaren professionals zullen ingaan op vragen als: “Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?” 

In juni 2019 vond in Rome het internationaal jongerenforum plaats, waarin de Postsynodale Apostolische Exhortatie Christus Vivit centraal stond. Het begeleiden van jongeren was een van de belangrijke punten die uit de Exhortatie en het jongerenforum naar voren kwam. Jongkatholiek wil deze boodschap doorgeven door het aanbieden van deze avonden.

Sprekers zijn: Paul Donders, Niko Schoonebaum, zuster Nadiya en Paul Graas. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er de gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap. 

Voor meer informatie en aanmelding: http://jongkatholiek.nl/agenda/inspiratie-avonden/