Jongeren uit het hele land sluiten aan bij Bredase WJD@home

2 February 2021

Afgelopen zondag 31 januari kwamen 26 jongeren online samen om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. Monseigneur Liesen ging dieper in op het thema van dit jaar: “Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je gezien hebt.” (Handelingen 26, 16). Kortom: het is tijd voor actie!

WJD sfeer

De bijeenkomst was online, maar niettemin was de sfeer van de Wereldjongerendagen al goed te proeven, met dank aan de promovideo’s die de organisatie al online heeft gezet. Zelfs Paus Franciscus kon de jongeren al aanmoedigen: “De Kerk en de maatschappij hebben jou nodig, met je plannen, je moed, je dromen en je idealen.”

Bekering

Monseigneur Liesen ging diep in op de Bijbeltekst van de wereldjongerendagen van dit jaar: “Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je gezien hebt” (Handelingen 26, 16). Het zijn de woorden van Jezus aan Paulus, net nadat Paulus van zijn paard is gegooid. Paulus is niet zomaar aan het vertellen, hij zit in gevangenschap en staat voor de Romeinse stadhouder Vestus en de Joodse koning Agrippa. Hij, een Romeins burger, die de Joodse wet op z’n duimpje kent en ervan overtuigd was dat Jezus vervloekt was, legt uit hoe hij bekeerd is: hij is aangesproken door Christus zelf. Dat was Paulus’ ommekeer, zijn bekeringsmoment.

En nu is het een oproep aan ons: om op te staan, benoemd, aangesteld door Jezus om te getuigen van ons geloof in de wereld van vandaag. 

Vrienden en studiegenoten

Aansluitend gingen de jongeren in ‘breakout rooms’ waar gesproken werd over wat ze geraakt had in deze uitleg van de bisschop. Ze noemden bijvoorbeeld hoe ze eerlijk aan hun vrienden en studiegenoten vertellen over hun geloof. Dat valt niet altijd mee: soms wordt er open gereageerd en soms negatief. Vaak ben je best alleen als katholiek.

Reden te meer om graag mee te gaan naar de Wereldjongerendagen. Kapelaan Jochem van Velthoven nodigde de jongeren daartoe uit. Hij vertelde: “Met een, twee, drie of zelfs vijf miljoen leeftijdgenoten samenkomen rondom de Paus is een ervaring die je nooit meer vergeet. Je kijkt dan echt in de toekomst van de Kerk en die maak je met leeftijdgenoten die ‘net zo’ zijn als jij. Gelovig, katholiek, zoekend, vragend, maar vooral met veel talenten en enthousiast!”

De afsluiting was met gebed. Via de chat konden de jongeren ook hun eigen voorbeden posten en dat deden ze dan ook. De bijeenkomst werd afgesloten met het nieuwe WJD-lied, dat net deze week online is gezet. Dat is hier te beluisteren.