Life Teen Breda: van Palmzondag naar Pasen

15 April 2019

Afgelopen zondag gingen we met de tieners bij Life Teen de weg van Palmzondag naar Pasen. Achterin de kerk begon de palmzondag viering, vervolgens liepen de tieners van achteruit mee naar voren, en deelden ze palmtakjes uit aan de kerkgangers. We sloten dit keer aan bij de parochieviering in de ochtend, en het was mooi om als tieners iets in de eucharistieviering te kunnen betekenen, zoals het verzorgen van de muziek en de lezingen.

Na de mis werd er geluncht, en ging het tienerprogramma van start. Het zonnetje scheen gelukkig, en buiten op het kerkplein werd energiek ‘inhaak-tikkertje’ gespeeld. Binnen ging het spel verder met een ‘levensgroot’ steen-papier-schaar-spel. In de ruimte was middels kleuren en symbolen de tijd vanaf aswoensdag tot aan Pasen weergegeven. De tieners werden bij de hand genomen door deze bijzondere tijd heen: de Vastentijd, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de Paaswake en daarmee Pasen. Ze vertelden over wat zij al van deze dagen wisten, en over hoe ze deze bijzondere dagen vieren in hun families. Op het eind werd vooral nog stilgestaan bij de hoop en de vreugde van het paasfeest: het geweldige nieuws dat Christus de dood heeft overwonnen, en ons allemaal het eeuwig leven wil geven, uit liefde! Dit betekent ook dat als wij in ons leven het lijden tegenkomen, Christus hierbij aanwezig is, en dat er ook in die concrete situatie de verrijzenis zal volgen. Daarop mogen de tieners altijd vertrouwen, en er hun hoop op stellen.

Als verwerking werden de tieners in twee groepen ingedeeld, en gingen ze aan de slag met de opdracht een ‘levensmotto’ te verzinnen, vanuit de vreugdevolle boodschap van Pasen. Je hoort vaak de uitroep ‘YOLO’ (you only live once), dat de betekenis in zich draagt nu alles te doen wat goed voelt en leuk is, zonder verantwoordelijkheid te dragen, want het leven is maar kort, en als je doodgaat is het voorbij. Als christenen geloven we ook dat we één keer leven, maar dan wel een eeuwig leven, dat door de dood heen gaat, dankzij onze Verlosser! Er kwam heel wat creativiteit naar boven, die beloond werd met een prijs voor de winnaars. De middag werd afgesloten met een moment van gebed en liederen. Hierbij werden ook de kruisjes gezegend die de tieners meekregen, om bij zich te dragen deze Goede Week tot aan Pasen, ter herinnering aan de mooie betekenis hiervan en Jezus’ nabijheid in hun leven.