"Baan een weg van vrede" in Advent-Kerstviering voor Arabische christenen in Breda

22 December 2017

De H. Michaelkerk in Breda-Oost was zondagmiddag 17 december 2017 goed gevuld met ongeveer 200 Arabisch-sprekende christenen. Het merendeel was afkomstig uit Syrië en Irak. Ze kwamen bij elkaar voor een adventsviering.

Pastoor George Alkaed van de Melkitische Kerk was de hoofdcelebrant van de viering. Hij celebreerde in het Arabisch volgens de Latijnse ritus. Fatin Mattey-Eshaw, projectcoördinator van het project ´Vluchtelingen voor Vluchtelingen' organiseerde de bijeenkomst. ¨Pastoor George stelde in zijn verkondiging de betekenis van de Advent centraal. Hij deed dit aan de hand van Johannes de Doper. Johannes de Doper roept ons op de weg voor de Heer te banen. Ook wij moeten dit doen in de voorbereidingstijd voor kerstmis door waakzaam te zijn en te bidden. Het was echt een heel mooie preek.¨

 

Voor de kinderen was er een kindernevendienst. ¨Tijdens de kindernevendienst kleurden de kinderen een kleurplaat met Maria, Joseph en het kind Jezus. Tijdens de viering spraken vijf kinderen voorbeden uit. Tijdens hun voorbeden staken andere kinderen kaarsen aan. Zij baden voor de vrede, de overledenen, de zieken, paus Franciscus en onze bisschop Liesen,¨ aldus Fatin.

 

Na de viering volgde er een gezellig samenzijn. De kerstman bracht geschenken voor de kinderen. ¨Het was een mooie maar drukke dag,¨ aldus Fatin die duidelijk voldaan was.

Op zaterdag 6 januari 2018 zal er in de H. Michaelkerk weer een Arabische viering zijn. Op die dag viert de rooms-katholieke Kerk het Hoogfeest van de Verschijning des Heren, in de volksmond Driekoningen. In de traditie van de Arabische christenen staat de Doop van de Heer centraal. Na de viering zal er een Irakees kind gedoopt worden door pastoor Firas Ghazi van de Chaldeeuws-katholieke Kerk. Pastoor George Alkead is de celebrant.

De Melkitische Kerk is een geünieerde Kerk die in de achttiende eeuw ontstaan is uit het Grieks-orthodox patriarchaat van Antiochië. De kerk telt 1,3 miljoen leden. Oorspronkelijk woonden haar gelovigen voornamelijk in Syrië, Libanon en Palestina maar door emigratie zijn er ook gemeenschappen in Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten ontstaan . Er is een Melkitische parochie in Brussel.