Leerzame inkijkjes tijdens terugkomdag cursus Diaconale Journalistiek

12 juni 2017

Leerzame inkijkjes in de communicatie van twee parochies. Dat typeert de terugkomavond van de cursus Diaconale Journalistiek die woensdag 7 juni plaatsvond in de geheel vernieuwde ruimte onder de basiliek van Oudenbosch. Maarten Mallekoote van de Norbertusparochie (Roosendaal) en Wim Metsaars van de parochie Heilige Geest (Rijen) vertelden er over hoe hun parochies communiceren en wat zij van de cursus hebben meegenomen.

Bij de evaluatie van de cursus bleek dat een terugkomdag of vervolgcursus de uitdrukkelijke wens was van meerdere deelnemers. Tijdens de avond werd ingezoomd op enkele parochievoorbeelden en er was ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over zowel planmatige als praktische aspecten van de communicatie.

Een boeiend proces

“Communicatie is een boeiend proces”, zegt Wim Metsaars. Met twee mensen uit de redactieraad kwam hij op de cursus af. Volgens hem voldeed deze aan de verwachtingen: “er werd nogal wat beloofd in de folder. Maar de cursus is goed geland in de parochie. Het sluit aan op waar we mee bezig zijn.” Een sterk punt van de parochie is de inzet van aantrekkelijke flyers. Vorig jaar behaalde zij nog de tweede prijs met hun folder voor Actie Kerkbalans.

Dit jaar trok de parochie de aandacht met een succesvolle campagne voor ledverlichting in de toren van de Maria Magdalenakerk. Metsaars: “Of het nu gaat om het schrijven van teksten of de vormgeving van een folder, het gaat erom de juiste mensen te betrekken.” Op verschillende punten ging hij in op hoe de cursus effect had: “wat we van Johan Carbo hebben geleerd over journalistiek schrijven, passen we nu toe op al onze teksten”. Ook de tips en trucs van Ramon Mangold worden als “zeer bruikbaar” ervaren.

Integrale communicatie

“Weet wat je wilt communiceren.” Deze uitspraak vormde het uitgangspunt bij de presentatie van Maarten Mallekoote. Zijn vertrekpunt was: “Hoe kom je tot een integrale communicatie binnen een nieuwe parochie?”

“Daarvoor is allereerst een communicatiecommissie nodig die aan een eigen communicatiebeleid werkt” legt hij uit. “Hierin noem je de uitgangspunten en de structuur van de communicatie, zoals de verantwoordelijkheden, coördinatie en het redactiestatuut. Van daaruit kom je tot een communicatieplan en kun je kijken naar de middelen, waaronder de huisstijl, het parochieblad, de website en Facebook en de nieuwsbrief.”

Gebruik kapstokken

De communicatiecommissie in de Norbertusparochie gebruikte een voorbeeldplan als ‘kapstok’. Uiteindelijk komt zo’n plan er toch totaal anders uit te zien dan het voorbeeld. Mallekoote: “Probeer niet het wiel uit te vinden, dat is al voor jullie gedaan”. In de diaconale kennisbank is de presentatie van Mallekoote als voorbeeld opgenomen.

Cursus ook in Zeeland

In september 2017 vindt de cursus Diaconale Journalistiek plaats in Zeeland. In samenwerking met de Pater Damiaanparochie houdt het Sint Franciscuscentrum in ‘s-Heerenhoek op de maandagavonden 4, 11, 18 en 25 september een reeks van vier cursusavonden waarmee parochievrijwilligers hun journalistieke talent kunnen ontdekken en verbeteren. Voor meer informatie, zie de cursuspagina.