Alleluia!!

30 April 2021

Wat een vreugde was het om zondag 11 april de paastijd te vieren bij Life Teen Breda! Het Gloria en het Alleluia klonken weer, in een feestelijk versierde kerk. De mis was al even feestelijk, en de tieners werden zeer actief betrokken bij de mis door pater Gilbert, die deze keer de preek verzorgde.

Bij de preek legde pater Gilbert uit over het woord ‘Alleluia’ en de vreugde die het paasfeest ons brengt. Direct aansluitend aan de Life Teen mis werd er stilgestaan bij Gods barmhartigheid, de eerste zondag na Pasen staat binnen de katholieke Kerk namelijk in het teken hiervan. Er werd een kort moment ingebouwd van Aanbidding van het allerheiligst sacrament. De tieners waren aandachtig betrokken, werden geleid in een muzikaal gebed en kwamen in stilte bij de Heer. Ook ontvingen ze allemaal een gebedskaartje met de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid erop en dit gebedje:


Jezus,

zachtmoedig en nederig van hart,

maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart

en schenk ons een grenzeloos vertrouwen!

Jezus, ik vertrouw op u (3x)

Heilige Faustina, bid voor ons

Amen

 

Aansluitend aan de mis was het tijd voor actie! Ondanks het niet al te warme weer ging de hele groep naar het kerkplein om daar een kleine estafette te doen. Koen, een oud-deelnemer en nu medewerker bij Life Teen Breda, heeft de tieners op creatieve wijze in beweging weten te brengen. Heel fijn om op deze manier weer samen bezig te kunnen zijn en te genieten van onze gezondheid en de vriendschappen die God ons geeft!