Creativiteit rondom autoriteit bij Life Teen Breda

13 January 2020

‘Wat zou er gebeuren als…?’ Met deze vraag startte de Life Teen Breda avond afgelopen zondag in de pastorie van de Laurentiuskerk. De tieners kregen per groepje een situatie waarvan zij het einde mochten bedenken… en ook naspelen! Wat zou er gebeuren als de oppas ineens wegloopt, de buschauffeur ineens uitstapt, of de verkeerslichten het niet meer doen? Allerlei situaties waar bij het wegvallen van de autoriteitsfiguur weleens grote chaos zou kunnen ontstaan… De tieners kwamen met creatieve oplossingen en er werd gelachen bij het uitvoeren van de scenario’s!

Eerder op de avond werd al de heilige mis gevierd in de kerk, waar in het bijzonder stil werd gestaan bij het Doopsel, en waar de tieners meehielpen met misdienen, muziek maken, en lezen. Na de mis werd er met alle aanwezigen wat gedronken en gesnackt. De ouders bleven samen in de keuken, de tieners begonnen aan hun eigen avond met het thema ‘Respect’ in de hiervoor speciaal ingerichte woonkamer. In de reeks van de tien geboden stond deze keer het 4e gebod centraal: ‘Eert uw vader en uw moeder’. Dit werd breder getrokken naar respect voor andere autoriteitsfiguren in de samenleving, zoals leerkrachten, coaches, politieagenten. En natuurlijk ook de eer die onze hemelse Vader toekomt. God weet dat we leiders nodig hebben om de mensheid goed te laten ‘functioneren’ en dat we hierbij zogenaamde autoriteitsfiguren nodig hebben om te helpen orde in ons leven aan te brengen. De eerste plaats waar God ons uitnodigt dit te oefenen is in ons eigen gezin, door onze ouders of opvoeders te eren en te respecteren. Dit breidt zich verder uit naar de samenleving, waar we samen met leidersfiguren onze samenleving een beetje beter mogen maken. Hierbij is het belangrijk dat deze leidersfiguren het beste voorhebben met ons, de mensheid, en respect hebben voor het leven, zoals God dat in Zijn liefde bedoeld heeft.  

De verwerking van de catechese was dit keer in creatieve vorm gegoten: de tieners mochten kiezen aan welk autoriteitsfiguur in hun leven zij een kaart wilde sturen. Deze kaart kon een kaart zijn om sorry te zeggen dat ze niet altijd zo respectvol zijn geweest, of juist een kaart om die persoon te danken voor de leiding in hun leven. De kaarten werden ook nog zelf gemaakt en verder versierd. Er werden kaarten geschreven voor ouders, leerkrachten, voetbalcoaches, en meer.

Hiermee was de avond nog niet voorbij. Aan het eind kwamen de tieners voor het kruisbeeld bij elkaar, en hebben zij samen een tientje van de rozenkrans gebeden. Eerst werd er iets uitgelegd over het bidden op voorspraak van heiligen, in dit geval Maria. Daarna baden 10 tieners telkens een Wees Gegroetje voor, tien keer voor een specifieke autoriteitsgroep in hun leven. Het was heel bijzonder op deze manier de avond af te sluiten in gebed, en tegelijk iets bij te dragen aan de samenleving middels deze voorbeden.

De volgende Life Teen avond in Breda is op zondag 9 februari, wederom van 17.45u – 20.30u. Iedereen is van harte welkom bij de heilige mis om 18.00u in de Laurentiuskerk, voor tieners vanaf vormselleeftijd t/m ongeveer 17 jaar is er aansluitend een tienerprogramma in de pastorie, voor ouders is er een informeel programma in de keuken van de pastorie. Welkom!