De mens als Grootste Uitvinding bij Life Teen Breda op 11 oktober

13 October 2020

Grote uitvindingen omvatten een heel proces; eerst ontstaat het idee, vervolgens wordt er een plan gemaakt en wordt er hard gewerkt. Uiteindelijk wordt het idee gecreëerd, en de uitvinding, de creatie als geschenk gegeven aan de wereld. Afgelopen zondag werd bij Life Teen Breda stil gestaan bij God als de ultieme uitvinder – en schepper – van grote ideeën, met als allergrootste schepping de mens!

God de ultieme Uitvinder, de mens de ultieme Uitvinding
Aan het begin van de schepping waren wij al in de gedachte van God. God had een idee, een plan voor de schepping dat werd uitgevoerd: uiteindelijk werd de mens, man en vrouw, geschapen. God zag dat de mensheid erg goed was, de grootste van al Zijn ideeën. Om de tieners te laten ervaren dat toepassingen op een specifieke manier worden gecreëerd om het doel te bereiken waarvoor ze gemaakt zijn, werd de tieneravond begonnen met een creatieve activiteit. Er werden vier groepjes gemaakt, en ieder groepje kreeg een zakje gevuld met materialen. Hierop stond de opdracht vermeld een robot te maken, die een specifieke eigenschap moest hebben (kunnen vliegen, zwemmen, lopen, roteren). In korte tijd knutselden ze erop los, en werden er zelfs enkele werkende robots gecreëerd!

Uit liefde geschapen, om God te kennen, lief te hebben en dienen
Vanuit deze opdracht werden de tieners meegenomen naar de schepping van de mens. Wij mensen zijn uit de wil en liefde van God geschapen; ieder mens heeft daardoor een waarde en een waardigheid, die nooit afgenomen kan worden. Dat is iets heel belangrijks om te horen, zeker ook voor de tieners. Het doel voor ons is om onze Schepper, God, te kennen, Hem lief te hebben en Hem te dienen. Door de Bijbel te lezen en te kijken naar het leven van Jezus kunnen we God beter kennen, Zijn liefde beantwoorden, en Hem met ons leven dienen. Niet door een soort slaaf te zijn, maar door beslissingen in dankbaarheid tot God te nemen en onze talenten voor Hem en onze medemens in te zetten. De tieners spraken hierover nog na in kleinere deelgroepjes. 

Verwondering
Aan het eind van de avond was er een reflectief gebedsmoment. Aan de hand van prachtige afbeeldingen van Gods schepping werd het scheppingsverhaal voorgelezen; telkens vergezeld met verwonderlijke wetenschappelijke feiten over de zon, diersoorten, en dergelijke. Er werd afgesloten met een moment van stilte om verwondering te wekken van Gods prachtige schepping, en Hem hiervoor te danken in gebed.

Draag Jezus! 
Voorafgaand aan de tieneravond werd zoals altijd de Life Teen avond begonnen met een Eucharistieviering in de kerk. De tieners hielpen wederom mee met de invulling middels muziek en het verzorgen van de lezingen. Pater Gilbert nam de tieners aan de hand van de Evangelielezing mee in de fashion, waar het gebruikelijk is te vragen ‘wie draag je?’, refererend naar de ontwerper. Hij gaf de tieners in zijn preek mee dat er niets mis is met het dragen van merkkleding, maar dat het daar niet om gaat in het leven: het belangrijkst is om Jezus dagelijks ‘te dragen’ middels vriendelijkheid, geduld, behulpzaamheid, en vreugde. Een hele mooie reminder voor ieder van ons.

De eerstvolgende Life Teen Breda avond is op zondag 8 november 2020: van harte welkom!