Legendarische personen bij Life Teen Breda op 10 oktober

14 October 2021

Zo’n tweeduizend jaar geleden werd er een man geboren, die de wereld veranderde. Hij is een centraal figuur in de menselijke geschiedenis, en Zijn naam is Jezus. Jezus heeft een enorme historische impact en invloed gehad op de hele wereld – en niet alleen toen, maar nu nog steeds, en in eeuwigheid.

Legendarisch
Hierbij werd afgelopen zondag stilgestaan bij Life Teen Breda tijdens het tienerprogramma in de avond. Jezus als legendarisch persoon, die een blijvende impact heeft op ontelbare volgers. Zijn invloed stopte niet toen Hij stierf, maar zijn volgers groeide en Hij heeft nog steeds grote impact in persoonlijke levens van mensen.

Paparazzi Pictionary
Aansluitend aan de Heilige Mis in de Laurentiuskerk kwamen de tieners bij elkaar in de pastorie. Er hing een grote kaart van Israel voor in de ruimte. Er was een legendarische vlogger te gast, die de tieners uitnodigde tot het spel ‘paparazzi pictionary’. In drie groepen verdeeld streden de tieners om een selfie met de gast; omdat er twee winnende groepen waren werd er een groepsselfie gemaakt!
Na de proclaim met de hierboven weergegeven inhoudelijke boodschap, gingen de tieners uiteen in hun deelgroepjes. Ze keken op een landkaart waar Jezus specifiek heeft geleefd, wonderen heeft verricht, en gesproken heeft. Daarna spraken ze verder over wat de persoon van Jezus voor hen persoonlijk wel of niet betekent.

Jezus' invloed in het nu
Er werd afgesloten met een moment van imaginair gebed, verwant aan Lectio Divina, waarbij de tieners werden uitgenodigd zichzelf voor te stellen in het bijbelverhaal. Op deze manier werd duidelijk dat Jezus niet alleen toen in die specifieke tijd leefde en iets kon betekenen, maar dat Hij ook nu nog tot ons spreekt en er voor ons is. Als challenge kregen de tieners de opdracht het Evangelie van komende zondag te lezen, en op hun landkaart te kijken waar precies dat verhaal zich afspeelt.

Ouderprogramma
Tijdens het tienerprogramma was er een parallel programma voor ouders en andere parochianen en geïnteresseerden. Aansluitend aan de Heilige Mis was er ook voor hen iets te drinken en eten in de zaal naast de kerk, en er was een gebedsmoment in de Kerk met Aanbidding, stilte en muziek.

Life Teen 14 november
Het was een afwisselende avond, met gezelligheid, creativiteit, stilte, gebed, en gesprekken. Dat belooft veel voor het tweede deel van de Iconic serie! Alle tieners van 11 t/m 18 jaar zijn welkom bij de volgende Life Teen Breda avond op 14 november! En dus voor ouders en andere geïnteresseerden: van harte welkom de volgende keer voor de Heilige Mis en het parallelprogramma in het zaaltje en de kerk.