Life Teen Breda: Live Free

15 October 2019

Mattheus Hoofdstuk 22 vers 37 – dit was de uitkomst van de Escape-room challenge afgelopen zondag bij Life Teen Breda. “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.”

Na een feestelijke heilige mis, die muzikaal werd begeleid door een hele groep tieners, en waar Jezus werd voorgesteld als een reddingsboei waaraan we ons altijd kunnen vastklampen, begon het tienerprogramma in de pastorie. De jongens en meiden werden apart in een donkere ruimte opgesloten en kregen enkel een enveloppe met hints mee. Ze streden tegen de klok en tegen elkaar met het ontdekken van de weg naar buiten, waarbij de jongens nét een paar seconden eerder dan de meiden uit de kamer ontsnapten. Met het gevonden bijbelvers werd het thema voor de komende tijd bekend gemaakt: de tien geboden.

Er werd tijdens het catechese moment stil gestaan bij het belang van regels. Regels helpen ons om goed te zorgen voor anderen en voor onszelf. Het geloof heeft ook ‘regels’ om ons te laten zien hoe we God, anderen, en onszelf het beste kunnen liefhebben. De tien geboden, ook wel decaloog (‘tien woorden’) genoemd, hielpen de Israëlieten om God te volgen en Hem te vertrouwen, en helpen ons nu nog te zien hoe we God kunnen volgen. Het is niet zomaar een rijtje met dingen die niet mogen, het zijn eerder hulpmiddelen die ons helpen om een vrij en gelukkig leven te leiden. God legt dit niet op, maar laat de keuze aan ons of wij op die manier willen leven. Als we die keuze maken, kunnen we in ons leven steeds beter getuigen van Gods goedheid en liefde.

In deelgroepjes werd er nog nagepraat. De tieners werd gevraagd één van de tien geboden uit te kiezen waar ze graag wat meer aandacht aan willen geven in hun leven. Dit konden ze opschrijven op een gekleurd papieren hart. Daarna konden ze in een klein harten doosje schrijven op welke concrete manier ze daaraan de komende tijd gaan werken. Bijv. hun vader en moeder eren (4e gebod), door goed naar hen te luisteren, hen te bedanken, of tegen hen te zeggen dat ze van hen houden. Of niet doden (5e gebod), door positieve dingen tegen mensen in hun omgeving te zeggen, zachtmoedig te zijn, en te bidden voor een eind aan oorlogen.

In het afsluitend gebedsmoment werden de tieners uitgenodigd de hartjes, en daarmee hun goede voornemens en intenties, bij Jezus te brengen, waarna werd afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader gebed.