Push-ups, jumping-jacks, en…. rust! bij Life Teen Breda

9 December 2019

Push-ups, sit-ups, jumping-jacks, en…. rust! Burpees, squats, crunches, en… rust! Dit patroon werd een aantal keer herhaald als start van de Edge night afgelopen zondag bij Life Teen Breda. De energie spatte ervan af bij de groep van zo’n 20 tieners in de pastoriezaal naast de kerk, maar toch werden de afwisselende rust momenten ook steeds meer gewaardeerd. ‘Rust’ was het thema dit keer, en dan met name de zondagsrust. 

De ruimte was dit keer zeer rustgevend aangekleed en bij binnenkomst klonk zachte pianomuziek en natuurgeluiden. Het 3e gebod uit de reeks van de tien geboden stond centraal: ‘Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt’. Er werd aan de tieners uitgelegd waar de wortels liggen van de Sabbath, en hoe deze in de katholieke traditie wordt vormgegeven. De zondag is op de eerste plaats een dag waarop tijd gegeven mag worden aan God, die ons rust wil geven. ‘Komt allen tot mij die vermoeid zijn en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken’. In het bijzonder worden de gelovigen gevraagd de zondagsliturgie bij te wonen, dit kan op zondag overdag, en in veel kerken ook op de zaterdagavond. Bij Life Teen gebeurt dat in de eucharistieviering op zondagavond, die ook dit keer aan het tienerprogramma vooraf ging.

Verder is op de zondag tijd om zelf tot rust te komen (fysiek en mentaal) belangrijk, om meer tot de kern te komen van wie we zijn, en weer op te laden voor de nieuwe week. Tot slot werd ook tijd met familie en vrienden doorbrengen genoemd als mooi onderdeel van de zondag-invulling. De tieners vulden allemaal voor zichzelf een ‘normaal zondagprogramma’ in. Vervolgens maakten ze onderscheid tussen gebeds- en rustgevende activiteiten, en meer (huis)werk gerelateerde activiteiten. In deelgroepjes bespraken ze hoe ze sommige dingen van die laatste categorie wellicht op een ander moment in de week kunnen doen, zodat de zondag meer een dag voor God, voor rust, en voor elkaar kan blijven. De avond werd afgesloten met een moment van totale rust. De tieners gingen hiervoor naar de kerk, en zochten een plekje op waarbij ze een beetje op afstand van elkaar zaten. Een kwartier lang waren ze in totale stilte, om in alle rust enkele bijbelverzen tot zich door te laten dringen: ‘Wees stil en weet dat ik God ben’.

De tieners werden aangemoedigd ook buiten de zondagen dergelijke momenten van rust te creëren in hun dagelijks leven. God gunt ons immers rust in ons vaak drukke bestaan en wij mogen die bij Hem ontvangen als we tot Hem komen in gebed.

Tot slot nodigden enkele tieners de anderen uit om een kerstconcert bij te wonen, en werden alle tieners uitgenodigd voor het Tienerweekend van No Apologies, dat vanuit het bisdom Roermond wordt georganiseerd, en waar ook de tieners vanuit ons bisdom welkom zijn. Kosten voor deelnemers van buiten het bisdom Roermond zijn 85,- euro. Mocht betaling een probleem zijn, neem contact op met de tienerwerker via jong@bisdombreda.nl. De eerstvolgende Life Teen Breda bijeenkomst is op zondag 12 januari 2020: welkom!