Life Teen: Expeditie Schooljaar

9 September 2019

Afgelopen zondagavond was het dan zover: de ‘expeditie’ van het nieuwe schooljaar ging ook bij Life Teen van start! Het was de eerste Life Teen bijeenkomst in Breda na de zomervakantie. Er was weer een mooie groep tieners en familie in de eucharistieviering aanwezig vanuit Breda en omgeving.

De tieners die naar het zomerkamp waren geweest waren zichtbaar aanwezig in hun kamp t-shirts, ook klonken er enkele nieuwe liedjes in de kerk die op het kamp waren aangeleerd. Al met al een feestelijke eucharistieviering dus! Aansluitend ging het feest nog even door in de keuken van de pastorie, waar allerlei lekkers aanwezig was en waar de tieners met elkaar vakantieverhalen konden uitwisselen. Na deze pauze barstte de ‘expeditie’ los! Buiten op het kerkplein werden er twee teams gemaakt en namen de tieners het tegen elkaar op met wat spellen. Terug in de pastorie werden de nieuwe tieners in het bijzonder verwelkomd, waarna de verschillende vakantie ‘expedities’ met elkaar werden gedeeld. Enkele tieners die met LT op kamp waren geweest vertelden aan de hand van foto’s wat ze daar allemaal gedaan en beleefd hadden. Vervolgens was het de beurt aan de andere tieners om hun vakantieverhaal te doen, en wel door een minuutlang aan één stuk door te praten zonder ‘euh’ te zeggen. Er kwamen mooie verhalen voorbij over China, diaconie, en een koorkamp. Gaaf om zoveel enthousiasme te horen!

Richting het eind van de avond veranderde de focus zich op het nieuwe schooljaar dat voor de tieners ligt. Dat kan soms ook voelen als een ‘expeditie’: met uitdagingen, maar ook met leuke en avontuurlijke dingen om naar uit te kijken. Hierover deelden de tieners kort met elkaar in deelgroepjes en ze werden uitgenodigd God bij deze expeditie te betrekken. Iedereen kreeg een eigen ‘journal’, een klein schriftje om af en toe eens wat over hun belevenissen dit komend jaar op te schrijven, en wellicht vragen aan God, of een bijbeltekstje. Er werd afgesloten met een tijd van gebed, waarin iedereen zijn/haar nieuw school- of studiejaar, en alle uitdagingen die daarbij horen, aan God toevertrouwde. Voordat iedereen weg ging werd het nieuwe jaarprogramma van Life Teen Breda gepresenteerd, wat ook hier te vinden is. Alle tieners vanaf vormselleeftijd t/m ongeveer 17 jaar, vanuit Breda of elders: van harte welkom!