'Mysterie en Missie' bij het Life Teen Breda Zomerfeest 2021

14 July 2021

De inbreker, bomexpert, en hacker… allemaal nodig voor een overval in Venetië. Gaat het lukken, of worden de meesterdieven gepakt? Met dit mysterie gingen de tieners afgelopen zondag bij Life Teen Breda aan de slag, als aftrap van het zomerfeest! In dankbaarheid werd stilgestaan bij het afgelopen jaar, de geslaagde eindexamenkandidaten, en de Life Teen vrijwilligers... en er werd vooruitgekeken naar de aanstaande zomervakantie.

Mysterie...
Een ware escape-room, maar dan op papier. Daar begon het Life Teen zomerfeest mee afgelopen zondag. Er moest goed naar elkaar worden geluisterd en samengewerkt worden. Dat lukte de aanwezige tieners wel! Ieders kwaliteiten kwamen bij het spel aan bod, en alleen met elkaar samen kon het raadsel worden opgelost. Terwijl in de nodige snacks en drankjes werd voorzien, en met af en toe een frisbee-break tussendoor, puzzelden de tieners erop los. De eindoplossing werd helaas niet binnen de tijd gevonden, maar dat mocht de pret niet drukken!

... en Missie
Na het puzzelen sloten nog meer tieners en ouders zich aan voor het vieren van de Life Teen mis, een Eucharistieviering speciaal gericht op tieners. Pater Gilbert ging dit keer voor als priester. Al voordat de mis begon, moedigde hij de tieners aan tot het actief meedoen. Enkele antwoorden en gebaren werden uitgelegd en geoefend. Deze eenvoudige voorbereiding was te merken in de mis; de tieners baden volop mee! In de preek werden de aanwezigen gewezen op hun roeping als christen, om waar je ook bent te getuigen van Gods woord. De priester vroeg op welke manier de tieners, leiding en ouders dat deden, op school, in het studentenleven, en in het gezin. Een goede herinnering, zo vlak voor de vakantieperiode, en mooi om daarbij stil te staan.

Dankbaarheid
Na de mis werd er buiten op het pleintje naast de kerk gevoetbald en bijgekletst. Voor deze afsluiting van het studiejaar werden ook in het bijzonder de ouders van de tieners uitgenodigd. Heel speciaal werd stilgestaan bij alle tieners die geslaagd waren voor hun eindexamen. Ook werden de vrijwilligers van het Life Teen kernteam bedankt, en werd het Life Teen Zomerkamp nog eens onder de aandacht gebracht.
En toen was het tijd voor frietjes! Er werden vakantieplannen gedeeld, zomerkampverhalen uitgewisseld, ouders maakten kennis of wisselden ervaringen uit, en er werd nog gevoetbald en zelfs een kunstige stoepkrijt-creatie gemaakt. Een gek jaar om af te sluiten, met alle aanpassingen n.a.v. de coronamaatregelen… maar bovenal een jaar om in grote dankbaarheid op terug te kijken. God is in alles met ons meegegaan, en dat blijft Hij altijd doen, ook in de komende vakantieperiode. Hij is goed en trouw en heeft het beste met ons voor!

Life Teen in de zomer en daarna
Op de social media van Life Teen Breda zullen in de vakantie af en toe inspirationals worden gedeeld, die kunnen helpen ook in de vakantie af en toe tijd te maken voor God. Tieners werden hiertoe aangemoedigd, naast ook tijd te maken om dingen te ondernemen, tijd met het gezin en vrienden door te brengen, en natuurlijk lekker uit te rusten. 
Het komend studiejaar zal Life Teen Breda wederom iedere 2e zondag van de maand plaats vinden. De aftrap van het reguliere inhoudelijke Life Teen programma gaat vanaf oktober 2021 weer van start, maar eerder in september zal er al gestart worden met een sociale ontmoetingsactiviteit. Hierover volgt t.z.t. nog meer informatie. Eerst staat van 30 juli t/m 1 augustus nog het nationale Life Teen Zomerkamp voor de deur: meld je nog aan vóór 22 juli, en beleef het NEW FIRE mee met tieners vanuit heel Nederland en daarbuiten!

Namens het Life Teen Breda team een hele fijne, ontspannen, gezegende, gezellige, actieve, vreugdevolle zomertijd gewenst!